Böcker

Recension: En hängiven advokats livsresa

Kjell-Erik Selin har läst “Till de utsattas försvar” av Ruth Nordström

Titel: Till de utsattas försvar - Om min match i den svenska åsiktskorridoren

Författare: Ruth Nordström

Förlag: Libris

Genre: Självbiografi

Till sin form är “Till de utsattas försvar” en självbiografi, men här beskrivs även ett av de mest kända rättsfallen under senare tid, ett fall som väckte intresse långt utanför landets gränser: Barnmorskan Ellinor Grimmark och hennes rätt att utifrån sin kristna övertygelse få slippa utföra aborter. Detta med stöd av den mänskliga rättigheten samvetsfrihet som tillämpas i drygt 40 länder. Turerna var många och tonläget högt. Mest anmärkningsvärt var ändå att två ministrar försökte påverka utgången under pågående rättsprocess.

Ruth Nordström som biträdde barnmorskan beskriver händelseförloppet på ett noggrant sätt, men hennes debutbok inrymmer så mycket mer. Den bjuder in läsaren att på nära håll följa en ung, hängiven advokats växlingsrika livs- och arbetsresa. Mycket gråt men också mycket skratt. Många klienter tillhör de utsatta: hemlösa, asylsökande, fattiga, utnyttjade.

För advokaten Ruth Nordström finns aldrig någon tvekan om att åta sig svåra rättsfall även om motparten är resursmässigt urstark och om klienten saknar medel. Det handlar om rättvisa. Motivationen och inspirationen hämtar hon från sin gudstro. Men nu och då ger hon sig ut på tysta retreater i vackra skogar, ibland tränar hon boxning. Allt för att orka.

Medmänniskan Ruth Nordström har ett brett kontaktnät. En av de närmsta vännerna är Elise Lindqvist, känd som “Ängeln från Malmskillnadsgatan”. För några år sedan planerade de och några andra, inklusive Uppsala universitet, en konferens om människohandel. I universitetets lokaler. Drottningen skulle vara en av talarna. Men så hände något konstigt. Konferensen ställdes in utan motivering. En närmast surrealistisk historia där en artikel i Aftonbladet spelade roll.

Det sägs ibland att juristsvenskan är lite svårförståelig. Så inte Ruth Nordströms språk som är rakt och rappt. Inte alls konstigt att hon på kort tid blivit en viktig och känd opinionsbildare i tal och skrift.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar