Böcker

Recension: Skarp kritik mot kristnas förmåga att vara ljus

Lois Lindholm har läst “Närvaro i en modern tid” av Jacques Ellul

"Närvaro i modern tid"
Den kristna 1900-tals tänkaren Jacques Ellul tankar är rykande aktuella. Det skriver Lois Lindholm, doktorand i systematisk teologi och etik. Hon läser en profetisk röst som talar engagerat till dagens bekväma och välbeställda kristna.

Titel: Närvaro i modern tid

Författare: Jacques Ellul

Förlag: Spricka förlag (162 sidor)

Genre: Teologi

Jacques Elluls författarskap har på senare tid återupptäckts både i och utanför Frankrike. La Présence au monde moderne utkom först 1948 och bygger på föreläsningar som hölls ett par år efter andra världskrigets slut. Nu finns den som nyutgåva på svenska med revision av tidigare översättning.

Liksom andra 1900-talstänkare skriver Ellul i en situation då totalitära politiska system och tekniska framsteg väcker existentiella frågor. Boken behandlar kristnas tendens att separera tro och liv vilket begränsar den kristna trons genomslag både i den enskildes liv och i samhället, samt hur kristna istället bör förhålla sig till sin samtid.

Ellul påminner om att kristna tillhör två riken. De lever under samma förutsättningar som andra, men samtidigt i en pilgrimstillvaro och borde veta att lösningar på världens problem aldrig kan bli helt inomvärldsliga då det kristna hoppet ligger både här och nu, men samtidigt i en framtid då Kristus ska upprätta världen. Det är en stor utmaning att leva i spänningen mellan ‘redan-här och ännu-inte’, men denna spänning gör samtidigt att kristna kan vara revolutionära i sitt förhållningssätt till livet därför att de har en särskild blick på samtiden och historien. Deras revolution liknar en surdeg – den arbetar på djupet och under lång tid.

Andligt liv är långt ifrån samma sak som ‘en sund själ i en sund kropp’.

—  Lois Lindholm

Människan har förlorat idén om ett högre mål och riktar in sig på att producera ting att konsumera för att upprätthålla en viss livsstil, men utan egentligt syfte. Kristna är inte immuna mot ‘nyttans grundvärdering’ och Elluls opposition mot verksamhet för dess egen skull, för tankarna i riktning till en sorts kyrklig produktion av olika ‘verksamheter’. Ellul påminner om att kristna ska leva och att andligt liv långt ifrån är samma sak som ‘en sund själ i en sund kropp’. (Handen upp den som fallit för rådande hälsotrends frälsande ton?)

I denna skarpa kritik mot kristnas oförmåga att leva som ljus i världen ligger en uppmaning att engagera sig. Kristna kan engagera sig politiskt men bör vara medvetna om att de lever i två riken och har en Mästare med en annan agenda än världens ledare. Att välja sida vare sig till höger eller vänster är inte huvudsaken. I stället bör kristna sprida ljus i världen, belysa det som är fel och peka på människans historia, villkor och behov – utifrån Kristi liv och verk.

Elluls text är en profetisk röst som varnar för kristnas anpassning till kulturens grundvärderingar, men varningen förenas med tal om hopp och möjligheter. Texten är ibland otydlig, inte minst kapitlet om kommunikation som kommunicerar sämst. För att bättre förstå Elluls idéer krävs troligen läsning av flera av hans övriga verk och läsaren bör notera att Ellul själv betraktade Närvaro i modern tid som en introduktion till hans tänkande.

Trots en något gyttriga text framgår huvudbudskapet tydligt. Boken är ett motmedel mot föreställningen att kristen tro inte har med allt annat i livet att göra. Den känns rykande aktuell med tanke på vår tids polariserade grupperingar och de tekniska landvinningar som på vissa sätt för oss människor längre från den skapelse vi tillhör. Den talar skarpt och engagerat även till dagens bekväma och välbeställda kristna, med andra ord: de flesta av oss.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig