Böcker

Recension: Den helige Ande löste låsta lägen i Kongomissionen

Birger Thureson har läst “Ljusbäraren från N’toto” av John Evertsson

Titel: Ljusbäraren från N’toto

Författare: John Evertsson

Förlag: Recito Förlag (204 sidor)

Genre: Missionshistoria

Boktiteln Ljusbäraren från N’toto syftar på den kongolesiske pojken Enok Tambi från Masisiterritoriet, som växte upp i nära kontakt med svensk pingstmission. Han tillhörde de första eleverna vid missionens treåriga lärarseminariet i Lemera, som grundades 1950. Vid sin död efterlämnade han dagboksanteckningar som – tillsammans med andra källor – ligger till grund för John Evertssons bok.

Berättelsen om den svenska pingstmissionen, särskild dess etableringsfas, är detaljrik och innehåller mycket dramatik. Ond och bråd död kastade mörka skuggor över kallelsens väg. Skildringen av Kongo-Kinshasas utveckling under kolonialtiden och efter självständigheten 1960 är mer översiktlig.

Författaren John Evertsson kom som pojke till landet med sina föräldrar Everth och Matty Carlsson, som var missionärer där på 1950-talet. Han gick själv gick i skola i Belgiska Kongo under några år.

Mycket i hans bok handlar om missionens satsning på utbildning, som gav många unga kongoleser nya livschanser. Ur den myllan växte ledare med stor betydelse för kyrkan och samhället. En av dem är fredspristagaren Denis Mukwege.

Men författaren berättar också om djupgående andliga skeenden, och om konferenser där den helige Ande löste låsta lägen. Ty spänningar uppstod ibland. Inom missionärskåren när det gällde sättet att arbeta. Och mellan missionärer och kongoleser när det andra världskriget hindrade Sverige att sända pengar till löner åt nationella pastorer och lärare.

Det senare problemet medförde att församlingarna tvingades bli självfinansierade. John Evertsson menar att det medverkade till ett smidigt överlämnande av egendom och ansvar 1960, när den nationella församlingsrörelsen – som i dag räknar över en miljon medlemmar – tog över samtidigt som Kongo-Kinshasa blev fritt.

Ljusbäraren från N’toto skulle ha mått bra av en något mer handfast redigering. Men skönhetsfläckarna hindrar inte att texten är en guldgruva för den som vill veta mer om den svenska pingstmissionens hundraåriga och framgångsrika historia i Kongo-Kinshasa.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig