Böcker

Helgesson gör Andra Korinthierbrevet rykande aktuellt

Bo Wettéus har läst “En guide till Andra Korinthierbrevet” av Martin Helgesson

Titel: En guide till Andra Korinthierbrevet

Författare: Martin Helgesson

Förlag: Bibeln idag / Bibelguiden (96 sidor)

Genre: Bibelstudium

2012 kom den första boken i denna kommentarserie över Nya testamentets böcker, skrivna av unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan, har skrivit den artonde boken i serien och kommenterar Andra Korinthierbrevet, ett brev som lätt hamnar lite i skymundan till förmån för “de större breven” Romarbrevet och Första Korinthierbrevet.

Andra Korinthierbrevet är det mest personliga av breven som Paulus skrivit. Aposteln är anklagad av församlingen i Korinth för att vara obeslutsam och velig i sina beslut, svag och kraftlös i sitt framträdande och partisk i sina åsikter. Han är dessutom sjuk. Man menar till och med att han inte är en riktig apostel och att det finns andra som talar bättre, är kraftfullare, gör fler mirakler och utstrålar mer av gudomlig hälsa och härlighet. I brevet bemöter Paulus anklagelserna upprört, argt, polemiskt och ofta ironiskt.

I sin kommentar tar Helgesson fasta just på hur Paulus skriver om spänningen mellan styrka och svaghet, härlighet och lidande, hälsa och sjukdom, framgång och motgång, allt speglat genom apostelns egna erfarenheter. Ett illustrerat uppslag ger en mycket bra översikt i ord och bild över Paulus våndor och vedermödor och det ger en utmärkt uppfattning om hur villkoren ser ut för den som vill följa Jesus på allvar också i dag. Kanske svårsmält för svensk, fetvaddsinpackad kristendom, men för tusentals kristna i världen en daglig realitet.

Helgesson lyckas att med sina korta men ändå innehållsrika kommentarer aktualisera brevets centrala budskap och göra det rykande aktuellt för en nutida bibelläsare. Han skapar intresse och lust att fördjupa sig ytterligare i apostelns liv och brevets ärende.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig