Böcker

Angeläget om förlåtelse - väcker längtan och hopp om fred

Veronica Widell har läst “Älska barmhärtigt – Fredens tolv steg” av Samuel Wells

Titel: Älska barmhärtigt – Fredens tolv steg

Författare: Samuel Wells

Förlag: Spricka förlag (145 sidor)

Genre: Andlig vägledning

Samuel Wells är författare och präst i Engelska kyrkan och temat för hans bok, Älska barmhärtigt – Fredens tolv steg är ständigt aktuellt: Hur kan vi leva i fred tillsammans med våra olikheter? Hur hantera konflikter och stridigheter, i hemmet, på arbetsplatsen eller i världspolitiken mellan länder och folkgrupper? Vad är inom rimlighetens gräns för förlåtelse?

Inte helt sällan hör jag talet om att vi måste förlåta, men måste vi det? Samuel Wells tolv punkter visar att frågan är komplex och ömtålig och att det ofta är en lång väg att gå. Trovärdigt och utan förenklingar beskriver Wells fredens steg och tillägger insiktsfullt att det ändå inte alltid fungerar och kanske inte alltid kan fungera. Wells skiljer tankeväckande på att älska och förlåta. När Jesus talar om hur vi ska möta våra fiender, talar han om att välsigna, göra gott, vända andra kinden till, men förlåtelse finns inte med på den listan.

De första stegen i boken ger generella redskap för konfliktlösning, den andra halvan knyter an till teologin och det blir tydligt att fredens steg är en sorts sammanfattning av det som är Jesus ärende, försoning och fred.

Wells skriver kärnfullt, hans text rymmer en mängd vishet och samlad erfarenhet som ibland hade förtjänat lite mera utrymme, stora avgörande sanningar avhandlas ibland i en mening. Behöver vi läsa en bok till om förlåtelse? Jag tycker det! Älska barmhärtigt – fredens tolv steg talar klokt om hur sammansatt och svårt det kan vara, den vidgar och sätter förlåtelsen i ett större sammanhang, väcker längtan och hopp om fred.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar