Böcker

Nilsson visar gedigen kunskap om Bibeln och djup kärlek till det judiska folket

Bo Wettéus har läst “Guds skattkammare” av Nils-Olov Nilsson

Titel: Guds skattkammare – Hebreiska ord som fördjupar tron

Författare: Nils-Olov Nilsson

Förlag: Sjöbergs (237 sidor)

Genre: Bibelstudium

Hebreiska är ett av världens äldsta språk, men upphörde att talas för cirka 1700 år sedan. Journalisten och språkvetaren Eliezer ben Yehudah (1858 – 1922) ägnade hela sitt liv åt att återuppliva detta gamla språk och han lyckades anpassa det till ett modernt samhälle. När staten Israel bildades 1948 blev just hebreiska det officiella språket. I dag talas det av cirka nio miljoner människor ungefär på samma sätt som under Bibelns tid.

Nils-Olov Nilsson har i boken fördjupat sig i detta gammaltestamentliga språk och i 113 betraktelser presenterar han olika hebreiska ord och uttryck. Med finns också sex grekiska ord med förklaringar. Tanken är att boken ska kunna användas som andaktsbok och varje kapitel har fem delar: nyckelord, bibeltext, förklaring, tillämpning och bön.

Boken visar på författarens gedigna kunskap om Bibeln och hebreiskan, men också en djup kärlek till det judiska folket. Han ger information om folkets seder och bruk under biblisk tid och i tillämpningarna uttrycker han en vånda över tillståndet i svensk kristenhet med sekularisering och bristande bibeltro. En längtan efter och tro på väckelse och förnyelse på bred front skriver han också om.

Recensenten är inte bra på hebreiska, och saknar utläggningar av några ord, bland annat dabar – ord, ruach – ande och neser – rotskott, telning. Kanske en inledande artikel om det unika med hebreiskan hade hjälpt till att fördjupa läsningen och likaså en förteckning över de bibelord som citeras. I vissa bibelställen finns också det hebreiska ordet inom klammer, men hade varit bra om det funnits i alla citat.

Nilssons bok är lärorik, spännande och utmanande. Den skapar intresse för ett fördjupat bibelstudium och kan nog också stimulera till studier i det hebreiska språket.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig