16 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Små hushåll nytt hot mot naturen

I nästan hela världen går utvecklingen mot färre och färre storfamiljer och allt fler enpersons- eller småfamiljshushåll en effekt av att skilsmässor blir allt vanligare och av att familjerna splittras oftare eller tidigare än förr.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar