15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

God nepotism kan föra mänskligheten framåt

Nepotism är bra. Det påstår amerikanen Adam Bellow, som nyligen besökt Sverige, i sin nya bok Nepotism, En historia om gener, pengar och politik. I boken visar han hur nepotism kan vara en stark samhällsskapande kraft. Om vi lär oss att hantera den på rätt sätt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar