05 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Guds ord går hand i hand med biståndet

Biståndets historia börjar med missionärerna. Hand i hand med uppdraget att sprida Guds ord fanns även den diakonala verksamheten. Ofta med missionärer som totalt hängav sig åt de kulturer de mötte.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar