15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Jag sa först till Gud: "Du är inte riktigt klok, jag har ju inte den utbildningen."

Ett ord med laddning – kallelse. Det kan uppfattas som ett gudomligt tvång mot en människas vilja. Andra ser det som ett uppdrag för särskilt utvalda. Eller har Gud gett människor en gemensam kallelse som tar sig olika uttryck? I vår artikelserie presenteras några personer som valt livsväg som svar på Guds kallelse. Först ut är Marie Arnfjell som känt sig kallad av Gud sedan barndomen.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar