02 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Andens frukter måste få rötter

Galaterbrevet i Bibeln talar om andens frukter, egenskaper som ska prägla den som är kristen. Vi ska vara fyllda av kärlek, glädje och frid, ha tålamod och självbehärskning, vara ödmjuka och visa vänlighet, godhet och trofasthet. Lätt som en plätt – eller en livsförvandlande utmaning?

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar