12 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Lycka är att få styra över sin egen tid

Värnamo. Ålder blir ett allt mer flytande begrepp. Det aktiva livet fortsätter för många högt upp i åldrarna. Vissa gasar mer än de saktar ner. Som Gunnel och Gunnar Crona. Men det är viktigt att hitta balansen, menar de.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar