21 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Vishet föder nya kreativa vinklar

Vishet är mer än intelligens och förstånd. Kung Salomo bad Gud om vishet och i Ordspråksboken kallas visheten för ett livets träd. Men vad innebär det att få vishetens gåva av Gud?

1 av 2
Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar