16 juni 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Att kunna skilja mellan onda och goda andar

I Bibeln skriver Paulus att man kan gå gåvan att skilja mellan olika andar. I den här delen i vår artikelserie om den heliga Andens gåvor pratar vi med pastorn Ingemar Andersson om detta.

1 av 3

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar