23 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Bibelkrönikan: Kraften i tron sitter i honom som vi tror på

Kanske ser vi för lite av trons kraft ibland oss eftersom vi fokuserar för mycket på sekundära saker?

Endast för prenumeranter

Daniel Ringdahl

Daniel Ringdahl är missionsledare för Evangelisk luthers mission (ELM). Han skriver krönikor på Dagens livsstilssidor utifrån kyrkoårets bibeltexter och vad det kan betyda för oss i dag.

Fler artiklar