08 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Påskens ögonvittnen: Petrus svek men fick upprättelse

Lärjungen Petrus spelar helt klart en viktig roll under påskens dramatiska dagar. Han följer Jesus tätt i spåren och hinner både ta avstånd ifrån honom och bedyra sin kärlek innan berättelsen är slut. Petrus är en förebild när det gäller att vara sig själv, med allt vad det innebär.

Petrus är en av de lärjungar som hörs och syns mest av de tolv. Han är den som häver sig över båtrelingen för att möta Jesus när han kommer gående på vattnet. Han är även den som oväntat föreslår att han ska bygga hyddor åt Jesus, Mose och Elia när de vid ett tillfälle befinner sig på härlighetens berg. Även ett flertal gånger under påskdramat blir Petrus personlighet tydlig och han anförtros mycket av Jesus. Han får uppdraget att ställa i ordning inför påskmåltiden, han är den som tillrättavisas av Jesus för att lärjungarna somnat mitt under böne­vakan i Getsemane och han är den som drar svärd när vakterna kommer för att hämta Jesus. Han spelar kort sagt en betydande roll för händelserna runt påsk.

Under de sista skälvande timmarna innan Jesus ska tillfångatas och dödas befinner han sig tillsammans med sina vänner, lärjungarna, på Olivberget. Jesus vill förbereda dem på det kaos som väntar runt kröken och ger dem en fingervisning om vad som ska komma att hända: I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen. (Matteusevangeliet 26:31-32)

Petrus är inte sen till att säga emot det som Jesus just har sagt: "Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall", slår Petrus med bestämdhet fast. Jesus vänder sig då mot Petrus och förklarar att just han kommer att förneka sin bekantskap med Jesus, hela tre gånger under natten. Men Petrus fortsätter att hålla fast vid sin övertygelse. Han skulle aldrig någonsin svika sin mästare och vän. Hellre dör han.

I dag vet vi att Jesus hade rätt. Petrus befinner sig på borggården utanför översteprästens hus när han får frågan om han känner Jesus. Frågan återkommer ytterligare två gånger och Petrus svar är detsamma vid varje tillfälle: ”Nej, jag känner honom inte.” I evangelierna står det att han gick ut och grät bittert när han insåg vad han just hade gjort. Men Jesus ger Petrus ett tillfälle till gottgörelse. Inte för att det behövs, Petrus är redan förlåten i och med korsfästelsen, men för Petrus skull får han möta Jesus personligen och bedyra sin kärlek till honom.

Det är strax efter uppståndelsen som händelsen vid stranden utspelar sig. Även här får Petrus tre gånger samma fråga, men denna gång svarar han jakande. "Simon, Johannes son, har du mig kär?". Petrus svar, som upprepas tre gånger, är både enkelt och självklart: "Ja herre, du vet att jag har dig kär." Därefter får Petrus förtroendet av Jesus att bli den klippa på vilken den första församlingen byggs. Ingen dålig revansch.

Läs mer Tre dygn – som förändrade världen

---

Simon Petrus

 • Roll i påskdramat: Lärjunge till Jesus som tilldelades stort förtroende. Får ställa i ordning påskmåltiden och är den som utkrävs ansvar för att lärjungarna somnar under bönevakan i Getsemane trädgård. Förnekar Jesus tre gånger, men får möta den uppståndne och bedyra sin kärlek till honom, också tre gånger.

 • Central bibelvers: "Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt." (Lukasevangeliet 24:12)

 • Vad vi vet om den historiska Petrus:

 • • En galileisk fiskare som blir den andre att kallas som Jesu apostel och lärjunge, efter sin storebror Andreas. Han får en ledarroll och har kallats den främste av Jesu lärjungar.

 • • Petrus betyder "klippa" på latin. Även namnet "Kefas" används, vilket betyder samma sak på arameiska.

  • Står bakom Petrusbreven i Bibeln.

  • Petrus ska ha dött som martyr under kejsar Nero och korsfästes upp och ner innan han begravdes i Rom.

 • • Inom romersk-katolska kyrkan betraktar man Petrus som påvens föregångare.

 • Kuriosa: Sankte Per, himmelrikets portvakt som släpper in dem som har tillträde, syftar till Petrus. Det kommer från Jesu löfte till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket." (Matteusevangeliet 16:19)

---

Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Livsstil