28 februari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Påskens ögonvittnen: Pilatus dömde Jesus motvilligt

Än i dag minns vi Pontius pilatus – mannen som helst skulle vilja fria. Den ytterst skyldige till avrättningen av Jesus eller en svag ledare som egentligen bara ville göra det rätta? Vi tittar närmare på ståthållaren Pontius Pilatus.

– Jag är oskyldig till den här mannens blod, detta får bli er sak.

Orden är hämtade ur Nya testamentet i Bibeln och yttrades av Pontius Pilatus samtidigt som han tvättade sina händer för att markera sin oskuld till avrättningen av Jesus. Men vem var han egentligen Pontius Pilatus? Och var i bestod hans ovilja att utlämna den judiske upprorsmakaren?

Det gäller att hänga med för att förstå den exakta maktordningen och besluten som ledde till att Jesus korsfästes cirka år 33. I evangelierna läser vi om hur Jesus efter sitt gripande först förs till översteprästernas överhuvud Kajafas. I Lukas evangelium berättas sedan om hur Jesus under processen bollas över till Herodes Antipas, men sedan är alla texter eniga om att det är Pontius Pilatus som fäller den avgörande domen.

Pontius Pilatus var vid under åren 26-36 ståthållare i Judeen, Idumeen och Samarien. Hans högste chef var Kejsaren, Tiberius. Pilatus hade sitt residens vid havet, i staden Caesarea, och det var enbart vid påsk och andra högtider, då det samlades mycket folk i Jerusalem, som Pilatus kom dit.

Pilatus dömer Jesus motvilligt. I samtliga evangelier hävdar Pilatus att han inte finner något hos Jesus som är värt ett strängt straff. Enligt berättelsen skildrad av Matteus får Pilatus under sitt förhör med Jesus dessutom en hälsning från sin hustru, som vädjar till honom att släppa Jesus. "Du ska inte ha med den här rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull", låter hustrun hälsa.

Pilatus kan därför framstå som en ledare som önskade göra det rätta, men det är inte säkert att Pilaus ovilja att utlämna Jesus berodde på enbart barmhärtighet eller en god vilja. Enligt den bild som de med Jesus samtida judiska författarna och historikerna Josefus och Filon målar upp av Pilatus, är det mer troligt att det var en motvilja mot de judiska översteprästerna som drev honom. Filon och Josefus beskriver Pilatus som en mördare och rövare. En maktlysten ledare, helt respektlös för det judiska folkets seder. Pontius Pilatus hade under sin tid som ståthållare byggt upp en irritation mot det judiska folket. Som nyutnämnd ståthållare lät han bland annat sina trupper tåga in i den heliga staden Jerusalem med stora bilder på kejsaren och den romerska silverörnen.

Det judiska folket protesterade och Kejsar Tiberius, som inte ville ha något onödigt bråk, beordrade Pilatus att ta ned bilderna. Pilatus fortsatte sedan att provocera judarna, men flera gånger tvingades han ge efter för dem, på order av kejsaren. Nu stod han där med denne enkle upprorsmakaren, och hade förmodligen ingen lust alls att göra de judiska översteprästerna, som var avundsjuka på Jesus, till lags.

Ändå gav han efter. Troligtvis eftersom han inte vågade annat och eftersom han inte hade råd att provocera det judiska folket ännu en gång.

Dock var Pilatus noga med att inte tillmötesgå de judiska översteprästerna hela vägen.

Johannes evangelium berättar om hur Pilatus beordrade att det skulle skrivas ett anslag över Jesu kors: ”Jesus från Nasaret, judarnas kung” skulle det stå. Detta retade upp översteprästerna som ju inte alls ville erkänna Jesus som sin kung. Översteprästerna klagade till Pilatus och bad honom ändra texten, men nu stod Pilatus fast.

Läs mer Tre dygn – som förändrade världen

---

Pontius Pilatus

 • Roll i påskdramat: Ståthållaren som lämnade ut Jesus att piskas och korsfästas. I evangeliernas berättelser hävdar Pilatus att han inte finner att Jesus skulle ha begått något allvarligt brott.

 • Enligt de judiska historikerna Josefus och Filon handlar det dock sannolikt inte bara om medkänsla med Jesus utan snarare om motvilja mot de judiska översteprästerna.
 • Central bibelvers: Pilatus frågade: "Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Han skall korsfästas!"

 • Han frågade: "Vad har han gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: "Han skall korsfästas!" När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre,
 • tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak." (Matteusevangeliet 27:22–24)
 • Vad vet vi om Pontius Pilatus?

 • Född: 12 före Kristus

 • Karriär: Under åren 26-36 verkade Pilatus som ståthållare i Judeen, Idumeen och Samarien. Hans högste chef var Kejsaren, Tiberius.

 • Pilatus hade sitt residens vid havet, i staden Caesarea, och kom enbart vid högtiderna till Jerusalem.

 • Familj: Hustrun Claudia som kom att bli ett helgon inom den östliga och etiopisk-ortodoxa kyrkan.

 • Död: Okänt. Enligt vissa källor begick han självmord, enligt andra blev han avrättad.

---

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Fler artiklar från Livsstil