Livsstil

Satsning på äktenskapet inom Alpha och Pingst

Carl-Henric Jaktlund: Människor mår bättre av goda relationer, så enkelt är det

Två personer håller varandras händer framför ett stort träd.
En av församlingens uppgifter är att hjälpa människor att ta hand om sina relationer. Det är Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige, och Peter Wilhelmsson, föreståndare för församlingsgruppen Pingst Mellannorrland, eniga om. I år satsar båda deras organisationer stort för att friskvårda äktenskap.

Sju digitala lektioner i kärlek, översatta till svenska. Det är en av Alpha Sveriges nysatsningar under våren. Carl-Henric Jaktlund berättar att lektionerna handlar om att stärka banden mellan sig, om kommunikation, närhet och familjeliv. Sådant som de flesta par kämpar med. Den nya kursen, som kort och gott kallas Äktenskapskursen, lanserades i Sverige i februari, och tajmingen kunde enligt Carl-Henric Jaktlund inte ha varit bättre:

– Eftersom det här är en kurs som fungerar bra att köra helt digitalt blev det här en grej som kyrkor faktiskt kunde göra även en vår som denna när nästan allt annat låg på is.

Carl-Henric Jaktlund

Att Alpha, en organisation som är mest känd för sin grundkurs i kristen tro, också satsar på att hjälpa människor i deras äktenskap är inte alls konstigt, menar Carl-Henric Jaktlund.

– Kyrkan har i uppdrag att hjälpa och vägleda människor till en stabilare tillvaro och människor mår bättre av goda relationer, så enkelt är det, säger han. I Alphas ursprungsförsamling, den anglikanska Holy Trinity Brompton Church i London, har man hållit Äktenskapskursen ända sedan 1990-talet.

– Allt började med att pastorerna Nicky och Sila Lee kände att man lade så otroligt mycket tid på att hjälpa människor hantera problemen i sina äktenskap. Man ville göra något för att stärka upp människors relationer innan de hamnade i kris.

Alphas material för äktenskap har funnits även tidigare i Sverige, men då primärt som trycksaker. Den nya satsningen består av helt nyinspelade filmer där Nicky och Sila Lees undervisning varvas med intervjuer med experter och par som berättar om sina egna erfarenheter. Utifrån det får paren sedan samtala och bearbeta de olika frågorna tillsammans.

Alla församlingar som vill kan starta en kurs

Under våren har många svenska församlingar uttryckt att det finns många fördelar med att kursen kan användas digitalt.

– Det innebär ju att även par med små barn, som kanske har svårt att hitta barnvakt, kan vara med hemifrån, säger Carl-Henric Jaktlund.

Kanske, tror han, kommer många församlingar att fortsätta med det digitala kursformatet även när församlingarna kan öppna för träffar i det verkliga livet.

– En del kommer kanske testa en kombination. Det kan ju finnas ett värde för par att få komma hemifrån ibland också. Då blir kvällen lite som en “dejtnight”!

Något som Carl-Henric Jaktlund är noga med att poängtera är att Alphas Äktenskapskurs är till nytta för alla par. Även par utanför kyrkan.

– Lektionerna bygger på bibliska principer, men det är principer som de allra flesta människor kan skriva under på, såsom trohet, viljan att tjäna varandra och att tala sanning.

I Storbritannien, där tiotusentals par gått Äktenskapskursen online under senaste årets lockdown, har ryktet om dess goda effekter spridit sig, menar Carl-Henric Jaktlund:

– Jag har hört talas om parterapeuter som rekommenderar par som kommit för samtal att först gå Äktenskapskursen och sedan komma tillbaka om de behöver ytterligare hjälp.

---

Fakta: Äktenskapskursen

  • En praktisk kurs över sju veckor för par som vill bygga en stark och sund relation.
  • Kursen är sprungen ur det arbete som vuxit fram i den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton Church i London, mest känd för Alphakurserna. I Sverige har kursen hållits sedan 2001, men under våren släpptes alltså en ny version.
  • Alla par som vill kan registrera sig och sätta i gång med kursen när man vill. På alpha.org kan också församlingar som vill samla ett antal par och hålla i kursen online registrera sig.

---

Peter Wilhelmsson

Så kan församlingen lyfta relationer

Säker grund heter Pingsts nya satsning på äktenskapet. Här är församlingens roll för att stötta och stärka kristna par viktig. Med det nya materialet vill man inte bara hjälpa människor att hålla ihop. Man vill också utmana makar att växa som lärjungar.

– Efterföljelsen av Jesus börjar med hur vi är mot varandra i våra nära relationer.

Så säger Peter Wilhelmsson, som är programansvarig för Säker grund, Pingsts nya satsning på äktenskapet.

Snart går han på semester, men redan den 1 augusti lanseras Säker grund och det blir möjligt för församlingar som vill att abonnera på materialet. Inspelningen av de digitala lektionerna pågår fortfarande.

– Det är många olika föreläsare som medverkar, allt ifrån Emanuel Norén från projektet Trygga familjer, psykologen Alf B Svensson och pastorerna Mattias och Linnea Sennehed och därför blir det ett brett material, säger Wilhelmsson.

Säker grund kan bäst beskrivas som ett friskvårdsprogram för gifta, kristna par. Tanken är att paren deltar i programmet under en längre tid. Än så länge finns lektioner och fördjupningsmaterial för två terminer, men planen är att producera nytt material allteftersom tiden går. Varje ny termin börjar med att paren fyller i enkäten “Tempen på vårt äktenskap” där man tillsammans försöker spegla hur relationen fungerar på olika områden. Sedan sätter varje par ett mål som man ska sträva mot just den här terminen.

De digitala lektionerna består av både föreläsningar och uppgifter och kan avklaras en gång i veckan, eller när paren själva vill. Men även om programmet kan individanpassas och par utanför församlingen kan delta är tanken att paren ska delta i Säker grund via en församling.

– Vi tror att kyrkan ska vara viktig som en gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra i våra parrelationer. Genom att inbjuda församlingar att delta i Säker grund hoppas vi bidra till att samtalen om dessa frågor blir mer levande i våra kristna gemenskaper och att vi blir mer transparenta med varandra, säger Peter Wilhelmsson.

Till skillnad från Äktenskapskursen, som Alpha driver, riktar sig Säker grund specifikt till par där båda makarna redan har en tro.

– Familjen och hemmet är viktig plattform för att sprida Guds rike, och därför ingår det i missionsbefallningen att uppmuntra par att komma i funktion.

I materialet ingår även rubriker som “Att tjäna Gud tillsammans som familj”.

– Vi vill stärka makar och hela familjer i sitt lärjungaskap och väcka en djupare längtan efter att tillsammans dela med sig av evangeliet, säger Peter Wilhelmsson.

Säker grund är ett samarbete mellan Pingst Mellannorrland och Pingst Omsorg, men även församlingar som inte tillhör samfundet Pingst kommer att ha tillgång till programmet.

Malin Aronsson

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig