Livsstil

Vår självfixering leder bara till att vi förlorar oss själva

David Fiske påminner om Jesu ord om att hålla sig till honom, och inte försöka vinna hela världen. Vi är redan sedda.

Tycker du att jag är bra nog? En ny folkrörelse har växt fram. Den kan tyckas motsägelsefull i en tid där vi uppmuntras att forma våra egna liv och identiteter, där bara du ska definiera dig själv. Folkrörelsen är att ställa sig på bästa sändningstid framför miljonpublik och bli värderad. En expert eller jury avgör om du kan sjunga, baka en perfekt bakelse, dansa, underhålla eller sälja in din affärsplan.

Vi längtar så mycket efter att bli bekräftade att vi frivilligt riskerar att bli bortvalda, tillplattade och till och med förnedrade framför kameror som zoomar in hur vi reagerar. Tydligast blir detta i årets TV-snackis Naked attraction: Fyra nakna kvinnor eller män står framför en potentiell dejt som skärskådar, kritiserar och bedömer varje kvadratcentimeter av deras kroppar. Att vi tycker om att sjunga, laga mat eller uppskattar våra egna kroppar räcker inte. Vi behöver att någon annan bekräftar och ser oss. Vi vill vinna hela världen, få allas uppmärksamhet och godkännande.

Jesus varnar för detta, att medan vi försöker att vinna hela världen riskerar vi att förlora oss själva. Paradoxen är tydlig: Om vi kämpar för att få allt kommer vi sluta med inget och om vi vill vara händelsernas centrum tappar vi bort det viktigaste vi har. Fixeringen vid oss själva och vad vi är leder till att raka motsatsen sker; att inget av oss blir kvar.

Jesus presenterar lösningen i söndagens evangelietext: “Om någon vill gå i mi­na spår måste han förne­ka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” I stället för att göra allt för att få fler följare, ska vi vara efterföljare. Om vi ger allt till Jesus kan vi hitta oss själva i hans närhet. Jesus ord kan låta hårda men är i själva verket goda nyheter, rent evangelium. Att låta Jesus och inte oss själva stå i livets strålkastarljus är kanske det bästa vi kan göra.

Paulus beskriver insatsen som missionär i Thessaloniki med orden “det är inte människor vi försöker vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan”. Paulus verkar inte lägga tid på att bli gillad av sina medmänniskor. Hans fokus är Gud. Han skriver att han ger sitt liv för vännerna i staden. Detta är den stora befrielsen, att inte leva för att bli godkänd, gillad och älskad, utan att leva utifrån upptäckten att vi redan är det. I stället för att stå naken på en scen och hoppas anses snygga nog eller sjunga inför en jury som avgör vår framtida karriär får vi lägga oss i Guds famn och lita på att vi redan är med. Medan vi ropar till världen “Se mig!” viskar Jesus ömt: “Jag har redan sett dig”.

kvinna tar selfie

---

Sjätte söndagen efter trefaldighet - Efterföljelse

Gammaltestamentliga texten: Amos 7:10-15

Amasja, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: “Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans profeterande. Han säger: Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras bort från sitt land.” Till Amos sade Amasja: “Gå din väg, siare, försvinn till Juda – där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” Amos svarade Amasja: “Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.

Episteltext: Thessalonikebrevet 2:1-8

Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel – Gud är vårt vittne – och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.

Evangelietext: Matteusevangeliet 16:24-27

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: “Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Psaltaren: Psalm 15:1-5

En psalm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.

---

Fler artiklar för dig