Livsstil

Arvet från kyrkvaktmästaren kan lyfta kyrkan

Arvet från kyrkovaktmästaren kan göra den lilla sockenkyrkan Jäla kyrka utanför Falköping till ett pilgrimscentrum – och besökarna i kyrkan kan få bekvämare sittplatser

Eskil Johansson arbetade som kyrkvaktmästare i Jäla kyrka i flera decennier och han var dessutom född och uppvuxen i den lilla byn. Han bodde 100 meter från kyrkan, och drev ett litet lantbruk på föräldragården samtidigt som han också ägnade sig åt kyrkan. Han gick i sin pappas fotspår som också varit kyrkvaktmästare och Eskil fick hjälpa till tidigt som inhoppare när pappan inte kunde eller orkade. Även efter sin pension var Eskil ofta vid kyrkan.

– Han kollade till kyrkogården och var där nästan varje lördag. Han pratade med de anhöriga som kom dit för att sköta gravarna, berättar Erling Nyman, god vän till Eskil. Erling är också medlem i Jäla pilgrimsgrupp och ordförande i hembygdsföreningen.

Erling Nyman, Jäle kyrka

– Eskil var en ljusglimt, en frisk fläkt och många uppskattade att han dök upp på kyrkogården och småpratade lite. Kyrkan var som hans andra hem. Han satt alltid längst bak i kyrkan på gudstjänsterna och räknade in folk.

Efter sin bortgång vid 83 års ålder i april förra året efterlämnade Eskil Johansson drygt en miljon kronor till Floby pastorat och Jäla kyrka. Pengarna är tänkta att användas till att utveckla sockenkyrkans viktiga plats i det lilla byn.

Det finns tankar om att stärka sockenkyrkan och bygga vidare på idén med att göra Jäla kyrka till ett “lokalt och regionalt pilgrimscentrum” med utställningar och övernattningsmöjligheter för pilgrimer. Det finns två pilgrimsleder som går genom socknen. St Olofsleden som kommer från Lödöse och fortsätter upp mot Falköping och Varnhem med slutmål i Nidarosdomen i Trondheim. Det finns också en regional pilgrimsled som går genom Floby församling“och bildar tillsammans med S:t Olofsleden en vandringsled runt Falbygden på sammanlagt 15 mil.

Och när församlingsborna fick möjlighet att delge sina åsikter om vart pengarna ska gå, blev ett av förslagen att de obekväma bänkarna från 1800-talet skulle bytas ut mot stolar. Tanken bakom det vara att kyrkorummet skulle bli mer flexibelt. Tankar finns också på ett härbärge antingen genom att bygga om en närliggande byggnad, eller att övernattningsmöjligheter inne i kyrkan ska finnas.

- Våra idéer kommer sedan att lämnas till förtroendemannaorganisationen i pastoratet så får beslut slutgiltigt fattas där hur pengarna ska användas. Så vi äger inte frågan lokalt, men väl rätten att komma med idéer.

Efter att Eskil Johansson gick i pension avslutades också traditionen med att en lokal vaktmästare hade hand om Jäla kyrka då Floby pastorat omorganiserade verksamheten, där vaktmästarna nu utgår från Floby.

---

Fakta: Jäla kyrka

  • Det första delarna av Jäla kyrka byggdes på 1100-talet utanför Falköping.
  • Det är en vanlig sockenkyrka i en socken på 150 personer.
  • Kyrkan ligger i sydvästra delen av Falköpings kommun.

---

Fler artiklar för dig