Livsstil

Fel bibelläsningsplan väckte engagemang

Många Dagenläsare har hört av sig efter att fjolårets bibelläsningsplan publicerades - här är den korrekta versionen

Ibland blir det fel, och det blev det nu. Förra veckan publicerade vi fjolårets bibelläsningsplan i stället för 2024 års version. Vi beklagar detta! Det var många av er Dagenläsare som uppmärksammade felet och hörde av sig - tack för er uppmärksamhet och ert engagemang.

Dagens eminenta kundcenter har haft fullt upp de senaste dagarna med att svara på era mejl och telefonsamtal gällande den felaktiga bibelläsningsplanen. Men förutom det extra arbete det inneburit och det besvär det åsamkat er, kan man glädjas åt det faktum att så många tycks vilja följa planen i sin dagliga bibelläsning. Det är gott att veta att ni är många som använder den.

Det är i samarbete med Svenska Bibelsällskapet som vi publicerar bibelläsningsplanen sedan många år tillbaka i samband med årsskiftet. En god och viktig tradition som vi gärna upprätthåller. Inte främst för traditionens skull utan för att vi tror att Bibeln är Guds ord - en nödvändig hjälp och vägledning i varje kristens liv. Bibeln är inte bara en samling historiskt viktiga texter utan ett sätt för Gud att tala till oss, var och en.

Så här kommer till sist årets version i digital variant. I fredagstidningen publiceras den för alla som föredrar att ha den i pappersformat. 2024 års bibelläsningsplan är perfekt att klippa ut, hängas upp på kylskåpet eller läggas in i Bibeln, som ett gott verktyg att använda sig av i vardagen.

Årets bibelläsningsplan är upplagd efter kyrkoårets dagar med en text utifrån Svenska kyrkans evangeliebok. Under vardagarna inbjuds läsaren till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap. Under vissa delar läses en bibelbok i sin helhet.

Januari

1 Mån Ps 121 Nyårsdagen, I Jesu namn

2 Tis 2 Mos 6:22-27

3 Ons Rom 10:9-13

4 Tor Rom 10:13-17

5 Fre Luk 2:42-52

6 Lör Matt 2:1-12 Trettondedag jul, Guds härlighet i Kristus

7 Sön Matt 3:13-17 1:a söndagen e. trettondedagen, Jesu dop

8 Mån Jes 42:1-7

9 Tis Apg 18:24-19:6

10 Ons 1 Joh 5:6-12

11 Tor Jes 43:1-4

12 Fre Apg 8:14-17

13 Lör Ps 89

14 Sön Joh 2:1-11 2:a söndagen e. trettondedagen, Livets källa

15 Mån 2 Mos 33:12-17

16 Tis 2 Mos 33:18-23

17 Ons Ef 1:1-6

18 Tor Ef 1:7-14

19 Fre Ef 1:15-23

20 Lör Ps 19

21 Sön Matt 8:1-13 3:e söndagen e. trettondedagen, Jesus skapar tro

22 Mån Matt 8:14-17

23 Tis Matt 8:18-27

24 Ons 1 Kung 8:41-43

25 Tor Rom 1:16-17

26 Fre 2 Kor 1:3-11

27 Lör Ps 36

28 Sön Matt 20:1-16 Septuagesima, Nåd och tjänst

29 Mån Jer 9:23-24

30 Tis 1 Kor 1:1-9

31 Ons 1 Kor 1:10-17

Februari

1 Tor 1 Kor 1:18-31

2 Fre Jes 55

3 Lör Ps 25

4 Sön Luk 2:22-40 Kyndelmässodagen, Uppenbarelsens ljus

5 Mån 1 Sam 1:1-20

6 Tis 1 Sam 1:21-28

7 Ons 1 Joh 1:1-10

8 Tor 1 Joh 2:1-11

9 Fre 1 Joh 2:12-17

10 Lör Ps 138

11 Sön Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen, Kärlekens väg

12 Mån Jes 52:13-15

13 Tis 1 Kor 13:1-13

14 Ons Matt 6:16-21 Askonsdagen, Bön och fasta

15 Tor Jes 58:1-14

16 Fre Jak 2:14-26

17 Lör Ps 32

18 Sön Matt 4:1-11 1:a söndagen i fastan, Prövningens stund

19 Mån 1 Mos 16:1-13

20 Tis Heb 4:14-16

21 Ons Matt 16:21-23

22 Tor Jak 1:12-15

23 Fre Heb 5:7-10

24 Lör Ps 31

25 Sön Matt 15:21-28 2:a söndagen i fastan, Den kämpande tron

26 Mån 1 Mos 32:22-31

27 Tis 2 Kor 6:1-10

28 Ons Luk 7:36-8:3

29 Tor 1 Kor 10:12-13

Mars

1 Fre Heb 11:23-27

2 Lör Ps 130

3 Sön Luk 11:14-26 3:e söndagen i fastan, Kampen mot ondskan

4 Mån 1 Sam 17:40-50

5 Tis Ef 5:1-9

6 Ons Mark 5:24-34

7 Tor Ef 6:10-18

8 Fre Upp 3:14-19

9 Lör Ps 25

10 Sön Joh 6:1-15 Midfastosöndagen, Livets bröd

11 Mån 2 Kung 4:42-44

12 Tis 2 Kor 9:8-10

13 Ons Joh 6:24-35

14 Tor 1 Pet 2:1-3

15 Fre 1 Kor 10:1-6

16 Lör Ps 107

17 Sön Luk 1:26-38 Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk

18 Mån Jes 7:10-14

19 Tis Rom 8:1-4

20 Ons Joh 11:46-57

21 Tor Apg 4:1-12

22 Fre 1 Joh 1:8-2:2

23 Lör Ps 147

24 Sön Matt 21:1-11 Palmsöndagen, Vägen till korset

25 Mån Matt 21:12-22

26 Tis Matt 21:23-32

27 Ons Matt 26:1-16

28 Tor Matt 26:17-46 Skärtorsdagen, Det nya förbundet

29 Fre Matt 27:1-56 Långfredagen, Korset

30 Lör Jes 53:1-12 Påsknatten, Genom död till liv

31 Sön Matt 28:1-20 Påskdagen, Kristus är uppstånden

April

1 Mån Luk 24:13-35 Annandag påsk, Möte med den uppståndne

2 Tis Hes 37:1-10

3 Ons Apg 10:34-43

4 Tor Kol 3:1-4

5 Fre Luk 24:36-49

6 Lör Ps 16

7 Sön Joh 21:1-14 2:a söndagen i påsktiden, Påskens vittnen

8 Mån Jes 43:10-13

9 Tis 1 Kor 15:1-11

10 Ons Joh 21:15-19

11 Tor Jer 18:1-6

12 Fre 1 Joh 5:1-5

13 Lör Ps 145

14 Sön Joh 10:1-10 3:e söndagen i påsktiden, Den gode herden

15 Mån Hes 34:11-16

16 Tis 1 Pet 2:22-25

17 Ons Joh 10:11-16

18 Tor 1 Pet 5:1-4

19 Fre Joh 10:22-30

20 Lör Ps 23

21 Sön Joh 16:16-22 4:e söndagen i påsktiden, Vägen till livet

22 Mån Jes 54:7-10

23 Tis Heb 13:12-16

24 Ons 2 Kor 4:16-18

25 Tor 1 Thess 5:9-11

26 Fre 2 Mos 13:20-22

27 Lör Ps 147

28 Sön Joh 16:5-11 5:e söndagen i påsktiden, Att växa i tro

29 Mån Hos 11:1-4

30 Tis 1 Joh 4:10-16

Maj

1 Ons 1 Joh 3:18-24

2 Tor Joh 15:10-17

3 Fre Gal 5:13-18

4 Lör Ps 98

5 Sön Luk 18:1-8 Bönsöndagen, Bönen

6 Mån 1 Mos 18:26-32

7 Tis Ef 3:14-21

8 Ons Ps 13

9 Tor Mark 16:19-20 Kristi himmelsfärds dag, Herre över allting

10 Fre 2 Kung 2:11-14

11 Lör Apg 1:1-11

12 Sön Joh 15:26-16:4 Söndagen före pingst, Hjälparen kommer

13 Mån Sak 14:6-9

14 Tis Rom 8:16-18

15 Ons 1 Kung 19:9-16

16 Tor Rom 8:31-39

17 Fre Joh 16:12-15

18 Lör Ps 33

19 Sön Apg 2:1-11 Pingstdagen, Den heliga Anden

20 Mån Joh 6:44-47 Annandag pingst, Andens vind över världen

21 Tis 2 Mos 17:1-7

22 Ons Apg 10:42-48

23 Tor Jes 44:1-8

24 Fre Apg 2:36-41

25 Lör Ps 68

26 Sön Matt 11:25-27 Heliga trefaldighets dag, Gud - Fader, Son och Ande

27 Mån 5 Mos 6:4-9

28 Tis Apg 2:24-35

29 Ons 2 Mos 3:1-15

30 Tor 1 Mos 18:1-15

31 Fre Apg 4:5-12

Juni

1 Lör Ps 113

2 Sön Joh 3:1-8 1:a söndagen e. trefaldighet, Vårt dop

3 Mån Hes 36:25-28

4 Tis Rom 6:1-14

5 Ons Tit 3:4-8

6 Tor Apg 8:26-39

7 Fre Rom 6:15-23

8 Lör Ps 66

9 Sön Luk 14:15-24 2:a söndagen e. trefaldighet, Kallelsen till Guds rike

10Mån Sak 3:1-7

11 Tis Upp 19:5-9

12 Ons Dom 6:7-16

13 Tor Rom 8:28-30

14 Fre 1 Kor 1:18-31

15 Lör Ps 65

16 Sön Luk 15:1-7 3:e söndagen e. trefaldighet, Förlorad och återfunnen

17 Mån Mik 7:18-20

18 Tis Rom 5:6-11

19 Ons Ef 2:1-10

20 Tor 1 Pet 5:5-11

21 Fre Ps 119

22 Lör Joh 1:1-5 Midsommardagen, Skapelsen

23 Sön Luk 1:5-17 Den helige Johannes döparens dag, Den Högstes profet

24 Mån Jes 49:1-6

25 Tis Apg 19:1-7

26 Ons Jes 42:5-9

27 Tor Apg 13:16-25

28 Fre Luk 1:67-80

29 Lör Ps 96

30 Sön Luk 5:1-11 Apostladagen, Sänd mig

Juli

1 Mån Hes 1:4-2:10

2 Tis 1 Tim 1:12-17

3 Ons Jes 6:1-8

4 Tor 1 Pet 2:4-10

5 Fre Jer 1:4-10

6 Lör Ps 40

7 Sön Matt 5:20-26 6:e söndagen e. trefaldighet, Efterföljelse

8 Mån 3 Mos 19:1-18

9 Tis 1 Pet 1:13-16

10 Ons 1 Kung 19:19-21

11 Tor 1 Kor 9:19-26

12 Fre Matt 16:24-27

13 Lör Ps 15

14 Sön Matt 17:1-8 Kristi förklarings dag, Jesus förhärligad

15 Mån 2 Mos 24:12-18

16 Tis 2 Pet 1:16-18

17 Ons 2 Mos 34:27-35

18 Tor 2 Kor 3:9-18

19 Fre 2 Mos 40:34-38

20 Lör Ps 89

21 Sön Matt 7:15-21 8:e söndagen e. trefaldighet, Andlig klarsyn

22 Mån Mik 3:5-8

23 Tis 1 Joh 4:1-6

24 Ons 1 Kor 3:10-15

25 Tor Jer 7:1-7

26 Fre Rom 8:14-17

27 Lör Ps 119

28 Sön Matt 25:14-30 9:e söndagen e. trefaldighet, Goda förvaltare

29 Mån 1 Mos 1:24-2:3

30 Tis 1 Pet 4:7-11

31 Ons Ords 3:27-32

Augusti

1 Tor Ef 4:20-28

2 Fre Luk 12:42-48

3 Lör Ps 8

4 Sön Joh 15:1-9 10:e söndagen e. trefaldighet, Nådens gåvor

5 Mån Jes 27:2-6

6 Tis 1 Kor 12:12-31

7 Ons Rom 12:3-8

8 Tor 1 Kor 12:1-11

9 Fre 1 Kor 13

10 Lör Ps 28

11 Sön Luk 18:9-14 11:e söndagen e. trefaldighet, Tro och liv

12 Mån Jes 2:12-17

13 Tis Rom 3:21-28

14 Ons Jak 1:22-25

15 Tor Rom 7:14-25

16 Fre Matt 21:28-31

17 Lör Ps 143

18 Sön Mark 7:31-37 12:e söndagen e. trefaldighet, Friheten i Kristus

19 Mån 2 Mos 4:10-17

20 Tis 2 Kor 3:4-8

21 Ons 2 Mos 23:10-12

22 Tor Rom 8:18-23

23 Fre Mark 2:23-28

24 Lör Ps 145

25 Sön Luk 10:23-37 13:e söndagen e. trefaldighet, Medmänniskan

26 Mån 1 Mos 4:8-12

27 Tis 1 Joh 4:7-10

28 Ons Rom 13:8-10

29 Tor 5 Mos 15:7-11

30 Fre Matt 5:38-48

31 Lör Ps 103

September

1 Sön Joh 17:9-11 14:e söndagen e. trefaldighet, Enheten i Kristus

2 Mån Hes 37:15-22

3 Tis Ef 4:1-6

4 Ons Am 9:11-15

5 Tor 1 Kor 1:10-13

6 Fre Joh 17:18-23

7 Lör Ps 95

8 Sön Matt 6:31-34 15:e söndagen e. trefaldighet, Ett är nödvändigt

9 Mån Neh 9:19-21

10 Tis Apg 20:32-36

11 Ons 5 Mos 4:29-31

12 Tor Fil 4:10-13

13 Fre Luk 10:38-42

14 Lör Ps 123

15 Sön Joh 11:28-44 16:e söndagen e. trefaldighet, Döden och livet

16 Mån Jes 26:19

17 Tis 2 Kor 4:7-14

18 Ons Luk 7:11-17

19 Tor Mark 5:35-43

20 Fre Fil 1:20-26

21 Lör Ps 107

22 Sön Matt 6:19-24 17:e söndagen e. trefaldighet, Rik inför Gud

23 Mån 2 Mos 32:1-4, 30-35

24 Tis 1 Joh 2:15-17

25 Ons Pred 5:9-15

26 Tor 1 Joh 4:16-21

27 Fre 1 Tim 6:7-11

28 Lör Ps 49

29 Sön Luk 10:17-20 Den helige Mikaels dag, Änglarna

30 Mån Dan 6:16-22

Oktober

1 Tis Upp 12:7-12

2 Ons Apg 12:6-17

3 Tor 1 Mos 28:10-17

4 Fre Upp 5:11-14

5 Lör Ps 103

6 Sön Mark 12:41-44 19:e söndagen e. trefaldighet, Trons kraft

7 Mån 1 Mos 6:13-22

8 Tis Heb 11:1-7

9 Ons Jos 2:1-15

10 Tor Heb 11:29-33

11 Fre Mark 2:1-12

12 Lör Ps 73

13 Sön Luk 17:11-19 Tacksägelsedagen, Lovsång

14 Mån 1 Krön 29:10-14

15 Tis 1 Thess 5:16-24

16 Ons Jer 31:3-6

17 Tor Kol 3:16-17

18 Fre Luk 19:37-40

19 Lör Ps 65

20 Sön Matt 22:15-22 21:a söndagen e. trefaldighet, Samhällsansvar

21 Mån Jer 29:4-7

22 Tis Rom 13:7-10

23 Ons Jak 2:1-8

24 Tor 5 Mos 24:17-22

25 Fre 2 Kor 8:9-15

26 Lör Ps 40

27 Sön Matt 23:37-24:2 22:a söndagen e. trefaldighet, Frälsningen

28 Mån 1 Mos 45:4-8

29 Tis 1 Pet 4:12-19

30 Ons Rom 5:15-21

31 Tor Jes 2:2-5

November

1 Fre Ps 62

2 Lör Matt 5:1-12 Alla helgons dag, Helgonen

3 Sön Luk 12:4-7 Söndagen e. alla helgons dag, Vårt evighetshopp

4 Mån Hes 37:12-14

5 Tis Upp 22:1-5

6 Ons 1 Kor 15:35-49

7 Tor Joh 6:37-40

8 Fre Heb 11:13-16

9 Lör Ps 116

10 Sön Matt 24:3-14 24:e söndagen e. trefaldighet, Den yttersta tiden

11 Mån Am 4:12-13

12 Tis 1 Joh 2:28-3:3

13 Ons Joel 2:18-23

14 Tor Mal 4:1-2

15 Fre 1 Thess 5:1-11

16 Lör Ps 39

17 Sön Matt 25:1-13 Söndagen före domsöndagen, Vaksamhet och väntan

18 Mån Sef 3:8-13

19 Tis Upp 3:10-13

20 Ons Jes 51:4-6

21 Tor Fil 3:20-4:1

22 Fre Luk 17:20-30

23 Lör Ps 139

24 Sön Matt 25:31-46 Domsöndagen, Kristi återkomst

25 Mån Jes 65:17-19

26 Tis 2 Pet 3:8-13

27 Ons Dan 7:9-14

28 Tor Upp 20:11-21:5

29 Fre 1 Kor 15:22-28

30 Lör Ps 102

December

1 Sön Joh 18:36-37 1:a söndagen i advent, Ett nådens år

2 Mån Sak 9:9-10

3 Tis Upp 3:14-22

4 Ons Rom 13:11-14

5 Tor Upp 5:1-5

6 Fre Luk 4:16-30

7 Lör Ps 24

8 Sön Matt 13:31-34 2:a söndagen i advent, Guds rike är nära

9 Mån Jes 35:1-10

10 Tis Jak 5:7-11

11 Ons Mik 4:1-4

12 Tor Heb 10:32-39

13 Fre Luk 21:25-36

14 Lör Ps 85

15 Sön Matt 11:12-19 3:e söndagen i advent, Bana väg för Herren

16 Mån Mal 4:4-6

17 Tis 2 Pet 1:19-21

18 Ons Jes 40:1-8

19 Tor Gal 3:21-29

20 Fre Matt 11:2-11

21 Lör Ps 146

22 Sön Luk 1:30-35 4:e söndagen i advent Herrens moder

23 Mån Sef 3:14-17

24 Tis Luk 2:1-20 Julnatten Den heliga natten

25 Ons Joh 1:1-14 Juldagen Jesu födelse

26 Tor Luk 12:49-53 Annandag jul Martyrerna

27 Fre Jes 9:1-7

28 Lör 2 Mos 1:15-21

29 Sön Mark 10:13-16 Söndagen e. jul Guds barn

30 Mån 2 Tim 3:14-15

31 Tis Ps 71

Fler artiklar för dig