Frågorna som delar katoliker och protestanter

I efterdyningarna av Ulf Ekmans konvertering till Katolska kyrkan har Dagen fått ett flertal brev och mejl med samma fråga. Vad skiljer egentligen katolsk och protestantisk tro? Vi lät en katolik och en protestant ge sin syn på några av tvistefrågorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!