”Kyrkoåret är ryggraden i mitt kristna liv”

Svenska kyrkans liturgiska kalender följs i dag även inom många frikyrkor. Ett skäl är att kyrkoåret ”tvingar” pastorn att brottas med texter hon annars inte skulle ha valt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!