Livsstilskrönika

Enhet och mångfald behövs i alla församlingar som vill framåt

David Fiske: I treenighetens rena kärlek hittar vi vår målbild

Förra veckan åkte jag runt i min lilla båt och fiskade på de vanliga ställena. Ett par kilometer från båtplatsen började det blåsa upp. Jag upptäckte att jag glömt ladda elmotorns batteri och fick börja ro. Efter några olycksbådande knak och brak gick ena åran av. Den som försökt ro med bara en åra vet att båten bara snurrar runt och driver dit vinden blåser. Jag fick lägga till båten på en helt annan plats än jag tänkt och var tvungen att gå och hämta nya åror.

För att vi som Guds församling ska kunna ro dit Anden leder oss, i stället för att snurra runt och styras av samhällets kastvindar, behöver vi två åror. Den ena åran är enhet, den andra stavas mångfald. Enhet i Kristus behöver mångfald i Kristus för att vara en befriande och Andeledd gemenskap. Den enhet som Jesus bad om innebar inte att lärjungarna blev likadana, utan att de älskade varandra. Mångfalden som växte fram i kyrkan är inte ett problem utan en förutsättning för att förstå vem Gud är och vad livet med honom innebär. Frågan som vi tvåtusen år efter Jesus bön fortfarande kämpar med är vad vi ska vara eniga om och vilka frågor som kan innehålla en mångfald av svar. Kyrkoårets tema ger svaret: Enheten i Kristus.

Mångfalden som växte fram i kyrkan är inte ett problem utan en förutsättning för att förstå vem Gud är och vad livet med honom innebär.

Den enhet som Jesus ber om har inte sin förebild i föreningslivet, politiken, familjen eller företagsvärlden. Vi ska vara ett på samma sätt som Fadern, Sonen och Anden är ett. I treenighetens rena kärlek hittar vi vår målbild. Jesus lägger ribban högt, den gudomliga gemenskapen är vårt föredöme. Sonen och Fadern är inte likadana, i Getsemane tyckte de till och med olika. Men de är ett. Det går inte att dela upp Fadern, Sonen och Anden. Jesus ber att Kristi kropp ska vara ett på samma sätt. Löftet är enormt: ”Då ska världen tro att du har sänt mig”. Andlig enhet är inte en organisatorisk finess eller tillval för den intresserade – att vara ett är vägen till väckelse.

Enhet. När vi säger att något är enhetligt kan vi både mena att det är likartat eller att det är odelbart. På film har oftast alla i en militär enhet likadana kläder, samma frisyr, går på samma sätt och börjar och slutar sina meningar lika. Det är lätt att missa om några soldater byts ut. Är det så Jesus menar att vi ska bli ett? Jesu bön är inte militärgrön eller liksidig, den är en odelbar samling människor i jordens alla färger, former och bakgrunder, med Jesus i centrum.

Låt oss trots utmaningarna hålla hårt i båda årorna och inte överbelasta någon av dem. När enheten och mångfalden i Kristus ges utrymme kommer inte bara vi må bättre – världen kommer att börja tro.

Lyssna på Veckans bibelkrönika

---

Fjortonde söndagen efter trefaldighet – Tema: Enheten i Kristus

Gammaltestamentliga texten: Amos 9:11-15

Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

Episteltext: Första Korinthierbrevet 1:10-13

Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?

Evangelium: Johannesevangeliet 17:18-23

Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

Psaltarpsalm: Psalm 95:1-7

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

---

Fler artiklar för dig