Livsstilskrönika

Nu ska jag i Jesu namn snacka skit om en kollega - eller?

Rickard Sundström: Vi kan behöva fundera: Kan jag göra det jag gör i Jesu namn, till Guds större ära?

Helgens tema är lovsång. Och allt folket sa … en hel del olika saker, så vi testar en fråga i stället: Vem tillber vi en vanlig dag? Lovsång är inte ytterst toner och ord vi ger Gud, det är oss själva, allt annat är att förminska vad lovsång är. Det är mer en fråga om livet än om sångstunden, om värderingar och attityder mer än refränger.

En väg att spåra sin levda tillbedjan är att fundera: Kan jag göra det jag gör i Jesu namn, till Guds större ära? Det bär i sig en kalibrering: Nu ska jag i Jesu namn snacka skit om en kollega. Nu ska jag till Guds större ära bedra min fru. Nu ska jag, i tacksamhet för Jesus seger över döden på korset, spy galla över någon i ett kommentarsfält. Eller inte.

– I dag var det riktigt nära, sa en stor stenbumling till ett lite mindre men kantigare stenblock i början av Olivbergets sluttning.

– Ja, jag hade redan kraxat ur och var så redo! fyllde en rund, platt gråspräcklig sten i.

– Jag också, men vi får hålla på det ett tag till, suckade den stora stenbumlingens mamma.

Det hade varit oerhört fascinerande att vara med när följande hände: “ … då började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett”. Sen klämmer de i med strofer ur Psaltaren, stampar i marken så dammet yr, sjunger så fåglarna flyr: ”Välsignad är han som kommer, Konungen, i Herrens namn!”.

Mitt i euforin av lärjungar som hyllar Jesus glider överstrama fariséer fram till Jesus i täten av lovsångståget. En lika komisk som otänkbar begäran: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta!”

Det var då den stora stenbumlingen och hans lite mer kantiga kamrater först tappade hakorna och sedan började värma upp.

Missriktad tillbedjan är en av människan största synder. Vi tillber det som inte är Gud, missar målet för vilket vi skapades och sedan är vägen inslagen mot omänsklighet.

Mitt i euforin av lärjungar som hyllar Jesus glider överstrama fariséer fram till Jesus i täten av lovsångståget, med en lika komisk som otänkbar begäran.

Tacksägelsedagens episteltext från Kolosserbrevet 3 är kött på benen för lärjungar som i liv och sång önskar tillbe något större än sitt eget självförverkligande:

Att låta Bibelns rika uppenbarelse om vem Gud är och de gärningar Gud gjort vara grunden för vår lovsång. Att lovsång rymmer ”psallos” (psalmer), undervisande sånger om Gud, det rymmer ”hymnos” (hymner), lovprisande sånger till Gud. Att lovsång rymmer ”pnewmatikos” (andliga sånger), spontana, profetiska, Ande-ledda sånger ingen övat i förväg, men som tar sig fram när hjärtat rinner över i sin respons på Guds kärlek och storhet. Att i ord och handling göra allt i Jesu namn, att leva ut ”Tack, Gud!”

Vår sång finns för att Guds kärlekssång över oss aldrig tystnar, vi ger respons till Gud som i Jesus gett sig helt till oss. Tystnar vi, tar stenbumlingarna vid. Det är både fascinerande och trösterikt. Livets tema är lovsång. Och allt folket sa … amen.

Lyssna på Veckans bibelkrönika

---

Tacksägelsedagen – Tema: Lovsång

Gammaltestamentliga texten: Salomos vishet 7:15-22

Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen: jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter – allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt.

Episteltext: Kolosserbrevet 3:16-17

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Evangelium: Lukasevangeliet 19:37-40

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud f��r alla de underverk de hade sett: ’Välsignad är han som kommer’, konungen, ‘i Herrens namn.’ Fred i himlen och ära i höjden. Några fariséer i folkmassan sa då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Psalm: Psaltaren 65:9-14

De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång.

---

Fler artiklar för dig