Muslimska organisationen Ibn Rushd ansöker om att bli studieförbund

Nästa år kan Sverige få ett rent muslimskt studieförbund. Ett studieförbund inriktat på koranläsning, islamisk lagstiftning och historia, arabiska, integrationsfrågor, svenskt samhällsliv och annat som berör muslimska grupper. Ibn Rushd heter organisationen, döpt efter en muslimsk filosof.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!