26 februari 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmöte i Ulriksbergskyrkan, Växjö 2016

Ulriksbergskyrkan i Växjö samlades för årsmöte den 6 januari.

Jag vet väl vilka tankar jag har för er säger Herren: Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp Jer 29:11

Så inleds Ulriksbergskyrkans i Växjö 26:e årsberättelse gällande verksamhetsåret 2015. Årsberättelsen är en imponerande läsning och delar av den drogs vid årsmötet den 6:e januari 2016.

Församlingens ordförande Fredrik Albertsson ledde förhandlingarna.

Samlingen började med en internationell utblick i form av en videofilm från församlingens missionärer i Spanien. Ferro och Anna-Maria Mehmedovic berättade om sitt arbete i Valencia. Man har ett omfattande socialt arbete och drömmer om ett soppkök för fattiga och utslagna samt att fortsätta drive engelskundervisning som ger bra kontakter i staden. Man planerar även för tv-sänd bibelsundervisning.

Av årsberättelsen framgår vidare att församlingen är med och stöttar en rad projekt och enskilda på många håll i världen.

Rapporter från barnverksamheten föredrogs på rim. Budskapet var dock kristallklart. Barnen är en mycket viktig del av församlingens verksamhet och antalet barn i verksamheten ökar för varje år.

Bland annat som presenterade delar av verksamheten var en rapport från den farsitalande gruppen. Bertil Eriksson berättade om ett par dramatiska öden som drabbat några av församlingens afganska medlemmar som utvisats efter att ha nekats asyl. Gruppen från Afganistan och Iran är nu cirka 20 personer som träffas varje vecka.

Från den ekonomiska rapporten kan nämnas att församlingen har samlat in drygt 1 miljon kronor mer än budget. Detta gör att man kan betala av resterande skuld på fastigheten. En belåten ordförande kunde meddela att församlingen från januari 2016 är skuldfri. Antalet medlemmar vid årsskiftet är 631 och församlingens tillväxttrend håller i sig.

Under årsmötet förrättades i övrigt val av församlingsledning och styrelse samt övriga funktionärer.

Församlingsledningen delade sedan avslutningsvis med sig av sina visioner för kommande år.

Pastor Stig Bomberhult började med att tala om Celebrate Recovery. Under året har församlingen engagerat sig i Celebrate Recovery som är en blandning av Alfa och Anonyma Alkoholister. Begreppet kommer från Saddleback Church i USA och pastor Rick Warren och handlar om läkande av sår och befrielse från dåliga vanor i åtta steg. Satsningen kommer att fortsätta under 2016 med formella kurser för att träna ledare. Man planerar att ha en mansgrupp och två kvinnogrupper under 2016.

Pastor Pelle Rosdahl inspirerade till en utökad vision när det gäller givandet. ”Den som sår snålt skördar snålt” Han redovisade församlingsledningens planer på en musikpastorstjänst under 2016 som en del av en utökad vision.

Visionssamtalet avslutades med följande tänkvärda ord från Vägmärken av Dag Hamarsköld. "om man ej accepterar axiomet att den som går en väg avstår från de övriga, får man söka övertyga sig om lämpligheten att stanna vid korsvägen." Mötet avslutades.

Hilding Björkman, referent.

Fler artiklar från Dagen Lokalt