06 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Lasse Bjervås gästade Sionförsamlingen i Norrköping med uppmuntrande ord från Jesaja

Lasse Bjervås var inbjuden till att predika i Sionförsamlingen i Norrköping där han var föreståndare för tio år sedan. Han förkunnade under söndagens gudstjänst i Pingskyrkans stora sal och hans budskap handlade om att allt är möjligt med Guds hjälp om man har viljan till det.

1 av 2

NORRKÖPING. Sionförsamlingen gästades i söndagen 19 mars av tidigare huvudpastor Lasse Bjervås som numera är bosatt i Skåne tillsammans med sin familj. Han var föreståndare i Norrköpings pingstförsamling åren 2001–2010 där han jobbade under flera år med tidigare barnpastorn Henrik Demetriades.

I dag är Bjervås pastor i Hässleholm sedan fyra år tillbaka, där han är bosatt tillsammans med sin fru Maria och sina två barn plus två flyktingtonåringar.

Lasse Bjervås läste ur Jesaja kapitel 6 vers 1–8 där det står att seraferna stod ovanför Herren med sina sex vingar och ropade ut "Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot!" Där står även att en ängel kom emot Jesaja och tog bort hans skuld med ett glödande kol som serafen vidrörde profetens läppar med.

– Skuld, skam och synd tar oss bort från Gud. Bara han kan ta bort dessa saker från oss. Du får vara hans sändebud. Det finns många omöjlighetsprofeter som säger att det inte går, menade Lasse inför de närvarande åhörarna under söndagens gudstjänst.

Lasse Bjervås illustrerade de kristna som en fotbollslag där, trots om de kan ha en dålig försvar, så har de Gud som målvakt där han fångar alla bollar.

– Den som går med Gud kommer alltid att segra. Vår tid behöver människor som brinner för Jesus och som säger till honom "här är jag, sänd mig". Gud är närvarande och vill vidröra ditt liv där du får och kan om du vill, avslutade han.

Wladimir Loyola

Fler artiklar från Dagen Lokalt