Dagen Lokalt

Kristna på plats för att hitta sökare under new age-mässa i Solna

Kristna kyrkor och bokförlag fanns på plats när new age-mässan Harmoni Expo ägde rum i Solna härom veckan.

Läsardagen är en avdelning på Dagen.se där läsare själva kan skicka in sina artiklar. Berne Wilhelmsson är återkommande skribent på Läsardagen. Mejla oss din artikel på lasardagen@dagen.se

Den har blivit kallad new age-mässan, men heter också Harmoni Expo och sägs vara "Sveriges största alternativmässa för kropp och själ".

Mässan är stor och mycket folk kommer dit. Utställarna har olika storlek på sina montrar. En del har riktigt stora, medan de mindre utställarna kanske har ett par kvadratmeter att saluföra sig på. Och vad är det då man försöker sälja?

Där finns allt från kristaller till trummor, från oljor till flöjter. Och naturligtvis kan man få olika former av handpåläggning, man kan bli spådd, och man kan – för ett lämpligt antal hundratal kronor – få särskild behandling av någon av de stora aktörerna på mässan. Och man kan också få ett möte med Jesus i förbön hos någon av de kristna aktörerna där.

Om man försöker sig på att förstå vad slags önskemål eller behov besökarna på mässan har, kan man nog säga med ett ord att de är sökare. Man söker svar på frågor om vad som händer efter döden, man vill hitta det som ska ge frid antingen genom att köpa rätt kristall, köpa en konsultation med någon som anser sig ha speciell gåva, eller att bli spådd.

Där bland alla de mer eller mindre märkliga företeelserna finns alltså också möjligheter att få möta Jesus, och många är de som tar chansen. Där finns Joel Sjöberg från Sjöbergs bokförlag, där finns Vineyard-församlingen, Korskyrkan och Adventisterna, och alla erbjuder samtal och förbön till besökare som kommer.

Joel Sjöberg är 41 år och har haft ett bokförlag under lång tid. Han har varit på dessa mässor under tio–tolv år och har en stor erfarenhet av att möta människor som kommer hit.

Hur började ditt engagemang här?

– Det började med en längtan hos mig att få nå människorna som kommer hit med Jesu kärlek. Det är ju så att de som finns här är ärliga sökare, mycket öppna människor. Jag kände att Gud påtagligt uppmanade oss att komma hit med evangeliet. Och visst är det mycket jobb och vi delar ut ett tusental böcker med evangelium under mässorna. Men det är en stor glädje att få finnas med!

Men ni delar ut böcker gratis. Det kostar ju pengar, hur löser ni det?

– Folk är ju otroligt tacksamma och frågar om det verkligen är gratis. Allt här på mässan kostar ju pengar så det blir verkligen en överraskning att våra böcker är gratis. Det kan ju kosta flera hundra kronor att få konsultationer av någon här under några minuter. Vi erbjuder också förbön och det är faktiskt väldigt många som kommer till oss och har många olika saker de vill ha förbön för. Det finns också sådana som verkligen upplever kontakt med Jesus i det vi kallar frälsningsupplevelse!

Men det kostar ju i alla fall pengar att dela ut ett tusental böcker som ni gör på det här sättet under en mässa.

– Ja men det är faktiskt så att förlagets kunder sponsrar en del, och skulle det bli någon förlust så täcker förlaget upp den. Vi tycker att det är en glädje att komma med evangeliet till denna kategori sökare, säger bokförläggaren Joel Sjöberg.

Det kommer att vara en ny mässa om ett halvår. Kommer ni att vara med?

– Ja, vi har faktiskt redan lämnat in ansökan om att vara med, på samma plats som denna gång och med samma storlek på montern. Vi vill inte missa det här.

De personer som begär förbön och upplever ett personligt möte men Jesus, tar ni hand om dem på något sätt, en slags uppföljning?

– Ja, vi tar kontaktuppgifter och vi har medarbetare som har som särskilda uppgifter att kontakta de personerna så att det ska fungera på ett bra sätt. Det är mycket viktigt! Jag vill särskilt poängtera och uppmana till förbön för de människor som kommer hit. Det är verkligen ärliga sökare med öppna sinnen. Jag önskar att vi alla ska kunna se med Guds kärleksfulla ögon på deras längtan och deras sökande och inte vara rädda för de här människorna. Kanske man skulle kunna säga att de söker det som vi kristna har funnit, säger Joel Sjöberg, och går tillbaka till sin monter för att betjäna nya sökare.

Medan vi har suttit några minuter och samtalat har flera böcker lämnat montern och hamnat hos personer som gått runt på mässan och sett på hela den meny som dukas upp här. Böcker som enkelt och i klartext ger vittnesbörd om människor som upplevt Jesus, som blir det svar som inga kristaller, siare, trummor eller välluktande oljor kan åstadkomma.

Fler artiklar för dig