07 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Hoppfullt årsmöte i Hjortensbergskyrkan i Nyköping

På Hjortensbergskyrkans i Nyköping välbesökta årsmöte den 2 mars konstaterade församlingens föreståndare Lisbeth Stigemyr att det under året kommit många nya människor, inte minst barnfamiljer, till församlingen.

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling sedan flera årtionden och ansluten till både Equmeniakyrkan och Pingst.

Under året har en vision för församlingen antagits. Där står bland annat att församlingens aktiviteter och verksamhetsgrenar ska ge en möjlighet till gemenskap med Gud och med varandra samt ha fokus på att vi tillsammans får växa i tro, i lärjungaskap och i omsorg om våra medmänniskor.

Antalet medlemmar är drygt 370 och regelbundet har församlingen kontakt med närmare 650 personer. Det omfattande barn- och ungdomsarbete har cirka 200 deltagare och utgör en viktig del i församlingens verksamhet.

Lennart Nylander omvaldes som ordförande i församlingsstyrelsen. Därtill valdes frivilliga till en mängd funktioner i allt från besöksgrupper, Alpha, musikteam, till service och underhållsarbeten.

Drygt 2,1 miljoner kronor har samlats in under 2018.

Albin Andreasson

Fler artiklar från Dagen Lokalt