24 november 2020

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEJohan Winbo: AI och etik

AI är en komplex fråga med många dimensioner och bottnar. Teknikens framfart har på ett aldrig tidigare skådat sätt påverkat mänskligt liv, ur såväl ett socialt, kulturellt som demokratiskt perspektiv.

Ett nummer om AI pendlar mellan hopp och rädsla. Vad har framtiden i beredskap för oss människor? Vad kan AI tillföra världen och mänskligt liv? Vi kan med hjälp av AI underlätta mycket i vår vardag. Vilka kan inte i dag känna trygghet av att använda kartfunktionen i sin telefon för att hitta till nya platser. Vi gör oss snabbt beroende av AI och ny teknik. Men tekniken skapar också rädsla. Vad händer i framtiden när den mer och mer integreras i våra liv?

Därför har NOD slagit ihop orden AI och etik och kallar det "AITIK" som vi tror kan hjälpa oss att prata om framtidens utmaningar. Paul Hemeren introducerar AI och nuläget och vart vi är på väg. Stefan Lindholm skriver om superintelligens och medvetande. Pekka Mellergård lyfter hur skrämmande forskningen kan bli när den i odelat positiva ordalag ordalag presenterar framtidens neurokirurgi: Vad är människan i relation till en robot?

Susanne Wigorth Yngwesson väcker viktiga frågeställningar kring vad teknologin gör med det som är mänskligt. Sara Wrige fortsätter och tar upp tråden om svag och stark AI. Vem säkerställer att data som algoritmer bygger på och använder sig av är kvalitetssäkrade? Beteendemekanismer som är inbyggda i tekniska apparater för att få oss att spendera mer och mer tid, likt en visuell drog. Frågorna är många och inget som ett enda nummer kan ge svar på. Förhoppningen är att de ska glänta på dörrar och uppmuntra till vidare fördjupning och analys.

Blazenka Scheuer behandlar frågan "vad är då en människa" och utgår från Bibeln och hebreiskan. Det är en viktig fråga att ställa sig i förhållandet till AI. På kulturdelen intervjuas Anna Davour om science fiction som genre.
Relationer är viktiga att ta med när vi talar AI och framtid. Inget kan ersätta mänsklig samvaro men med framtida teknik är det viktigt att tänka in denna aspekt "relationsbiten".

För egen del vill jag passa på att tacka för förtroendet att få ta över redaktörskapet för NOD efter Carolina Klintefelt. NOD har en viktig plats att fylla i en tid av snabba klick och likes. Alternativet till ytlighet, att gräva lite djupare under ytan och förstå sammanhang, kräver mer av oss men fyller oss ofta av en förundran över att förstå världen lite bättre. Jag ser fram emot att få utveckla tidningen och jag tar gärna emot tips och idéer till framtida nummer från er läsare.

Vill du prenumerera på NOD? Klicka här!

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.