19 oktober 2021

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEJohan Winbo: Nu blev jag verkligen utmanad

NOD:s redaktör Johan Winbo skriver utifrån tidningens tema, skapelsetro och evolution.

###

Skapelsetro och evolution är ett komplext ämne. Särskilt då kristna har olika ingångar att läsa bibeltexterna i förhållande till forskningen. För den som håller bibelordet högt finns det en mängd olika tolkningar och förståelser i skapelseberättelsen. Samtidigt är brottningen hur det förhåller sig till vetenskap och forskning. Oavsett hur man ser på bibel och vetenskap är frågorna desamma. Hur skapades världen? Hur skapades människan? Och varför skapades allt? Varför-frågan är något teologin mer kan svara på, där går forskningen bet. Jag måste säga att detta NOD-nummer har utmanat mig mycket och fått mig att fundera mer i detta ämne.

Så vad har vi då att bjuda på? Jo, först en introduktion i ämnet där Lasse Johansson och Pekka Mellergård delar sin egen resa från enkel skapelsetro till att förena forskningen med teologin. Tre intervjuer kompletterar med olika perspektiv. Finske forskaren och teologen Rope Kojonen diskuterar begreppet intelligent skapelse och hur det samtalet pågår i Finland. Maria Hannus och Mats Wahlberg är involverade i flera pågående teologiska och filosofiska projekt kring evolutionen. Om detta blir de utfrågade av Lasse Johansson. Därtill har Sara Wrige samtalat med David Gregory som är pastor i en brittisk församling som kallar sig Messy Church. Kyrkan är inte som alla andra. Till exempel låter de besökande familjer tillsammans göra spännande experiment. Svenske teologen David Davage gör så en exegetisk utläggning av Bibelns skapelseberättelse. Temat avslutas av Andreas Nordlander som skriver om hur skapelseteologin såg ut i den tidiga kyrkohistorien. Hans slutsats är att den inte nödvändigtvis behöver stå i kontrast till evolutionstanken.

Vi hoppas att detta nummer kommer att kunna hjälpa dig som läsare att förena bibeltexten med forskningen. Vi vill utmana kyrkan att använda detta nummer som underlag för ett välbehövligt samtal. Eller varför inte ta med tidningen till din hemgrupp för en vidare diskussion om skapelsen?

Till sist ett citat från intervjun med Rope Kojonen, som summerar lite av tråden för detta nummer: ”Min personliga övertygelse är också att evolution och skapelse är förenliga. För mig handlar det inte främst om att anpassa modern vetenskap eller att förändra kristna läror, utan om att vara trogen kyrkans teologiska tradition.”

God läsning!

Vill du prenumerera på NOD? Klicka här!

Johan Winbo

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.

Tidigare nummer och teman:

2020
1: Ursprung
2: Övernaturligt
3: Gud i litteraturen
4: Konservatism tillbaka på menyn
2019
1: Inte sant?
2: Klimat
3: Fascism
4: AI
2018
1: Vägledning (dubbelnummer med 4 2017)
2: Radikala medelvägar
3: Skyldig?
4: Ande, kropp och sjuk
2017
1: Att vara människa
2: Pornografi
3: Samtal pågår – inte
2016
1: Människan och mobilen
2-3: Postsekulär kompetens (dubbelnummer)
4: Tro efter Trump
2015
1: Datorspel
2: Mat
3: Barn
4: Fanatism
2014
1: Idrott och religion
2: Förakt för svaghet
3-4: En äkta människa, vad är det? (dubbelnummer)
2013
1: Helt såld (dubbelnummer med 4 2012)
2: Tro på torget
3: Tiden
4: O store bror
2012
1: Mindfulness
2: Frikyrkan?
3: Breiviks leende
2011
1: Kulturspaning (dubbelnummer med nr 4 2010)
2: Welcome to McWorld
3: Motstånd
4: Rivalitet och offer
2010
1: När allianserna faller
2: Vem bryr sig?
3: Det heliga jobbet
2009
1: Nådens revolt
2: Värsta tiden?
3: Bekänna färg
4: Lycka.nu
2008
1: Mörkrets hjärta och hjärtats mörker
2: Bortom det mänskliga
3: Old time religion?
4: Den heliga familjen
2007
1: Där kartan tar slut
2: Minnet av framtiden
3: Ateismens nya kläder
4: Den ”nya” narcissismen
2006
1: Den smala vägens politik
2: På spaning efter framtidens kyrka
3: Martyrernas svar
4: Sann människa?
2005
1: Religiofobi
2: Gud större än jag?
3: Blogg en dag
4: Den omöjlige herr X
2004
1: Trons andra språk
2: Kyrklös tro – trolös kyrka?
3: Sanning och konsekvens?
4: Hur frisk kan man bli?