Jag som är redaktör för NOD heter Johan Winbo.

Till min hjälp har jag ett gediget och kompetent redaktionsråd. Gemensamt för alla som ingår där är ett brinnande intresse för samtidsfrågor, samhälle och kultur, samt en förankring i kyrka och kristenhet. Tillsammans bestämmer vi tema och innehåll för varje nummer, kontaktar skribenter och bidrar på olika sätt till att skapa ett så engagerande nummer som möjligt.

 • Andreas Nordlander är universitetslektor i tros- och livs-åskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.
 • Clas Newman är rektor för Kaggeholms folkhögskola.
 • David Nyström är lektor i NT:s exegetik vid Johannelunds teologiska högskola.
 • Elisabeth Sandlund är ledarskribent på tidningen Dagen och författare till bland annat boken “Drabbad av det oväntade”.
 • Fredrik Wenell är lektor i systematisk teologi vid Akademi för ledarskap och teologi.
 • Inger Alestig är reporter på Dagen med Europa som bevaknings-område. Har en magisterexamen i Europastudier.
 • Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria och till vardags lektor vid Teologiska högskolan Stockholm, ledarskribent på tidningen Dagen samt medarbetare på Expressen Kultur.
 • Lars Johansson är lärare i religionsfilosofi och religionshistoria vid Akademi för ledarskap och teologi i Örebro.
 • Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori och ansvarig för masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet.
 • Paulina Lindgren är utvecklingsansvarig för Folkbildning i frikyrkan på studieförbundet Bilda.
 • Pekka Mellergård är tidigare rektor för Örebro teologiska högskola, numera neurokirurg, hjärnforskare och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.
 • Sara Wrige är tekn dr i fysik och präst i Svenska kyrkan i Borås.
 • Stefan Lindholm är fil dr i religionsfilosofi samt präst i Döderhults församling.
 • Åsa Molin är teolog och lärare vid Akademi för ledarskap och teologi i Örebro. Hon har gett ut ett flertal böcker på Libris förlag.

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.