20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Markus Sand, EFK, ska se till att flyktingar får tak över huvudet

Det är bråttom att få fram boenden för asylsökande. Därför tillsätter Evangeliska frikyrkan en projekttjänst med inriktning på att hjälpa nyanlända att få tak över huvudet.

– Vi ska ta reda på hur det ser ut i våra församlingar och vilka möjligheter som finns, berättar Markus Sand, som fått tjänsten.

Han är pastor på deltid i EFK och väl insatt i hur det är att möta med människor från andra kulturer och med olika religiös uppfattning.

Exakt hur det nya uppdraget kommer att se ut är han i dagsläget inte klar över. Allting har gått mycket fort.

– Jag fick frågan för en och en halv vecka sedan och har inte hunnit tänka igenom helt och fullt, berättar han för Dagen.

– Det jag vet är att jag ska vara en länk mellan myndigheter och församlingar som har lägergårdar, kapell eller andra lokaler som kan fungera som boenden för nyanlända.

En enkät som skickades ut tidigare i höstas visar att ett 70-tal församlingar i Evangeliska frikyrkan gör något för flyktingar.

– Det lovar gott och är en bra början, menar Staffan Jenemark, ledareutvecklare med fokus på mångkultur och diakoni i EFK.

Inventering

Hur många av EFK:s cirka 300 församlingar som kan hjälpa flyktingar att få tak över huvudet vill varken Staffan Jenemark eller Markus Sand spekulera om.

– Vi vet inte och därför kommer vi att göra en inventering. Sedan får vi arbeta vidare utifrån det, menar Staffan Jenemark.

– Engagemanget är stort. Många församlingar har språkkaféer, de samlar in kläder till flyktingar och besöker asylboenden.

Markus Sand, som sedan tio år arbetar som pastor i Rinkeby internationella församling, lyfter fram den stora förändring som skett i samhället.

– Det som för tio år sedan var unikt och en verklighet för några få församlingar ser vi nästan överallt i dag.

– Flyktingar finns i hela landet och de kommer till våra kyrkor. Kan vi erbjuda dem någonstans att bo och en varm gemenskap har vi kommit en bra bit på väg.

En insamling under hösten har gett 1,2 miljoner kronor. Pengar som är öronmärkta till olika slags flyktingarbete och där en mindre summa används till projekttjänsten.

– Jag har fått tjänstledigt från församlingen i tre månader för att jobba med detta och börjar på måndag. Min övertygelse är att vi kyrkor kan göra ännu mer.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar