09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Sameskolan byggde på rasistiska idéer”

Segregation och rasbiologiskt tankegods. Det var två av ingredienserna i Svenska kyrkans så kallade nomadskola för renskötande samer.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar