03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sverige största kristna samfund, med cirka 5,9 miljoner medlemmar och över 1 300 församlingar. Svenska kyrkan är ett lutherskt samfund, och skildes från den svenska staten år 2000. Här hittar du de senaste artiklarna som Dagen skrivit om Svenska kyrkan.

Fler artiklar från Nyheter