Nyheter

Nytt pastorsupprop inför EU-valet: Det har blivit sämre

Det är en grundläggande moralisk fråga för EU:s medlemsländer att ta sin del av ansvaret för att hjälpa människor som behöver fly från krig och terror, skriver i dag 118 frikyrkliga pastorer inför kommande EU-val i maj.

1 av 2

Uppropet publiceras i dag i Aftonbladet, och är undertecknat av en lång rad pastorer och andra ledare i ett antal frikyrkor.

"Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering", inleder pastorerna debattartikeln. Utgångspunkten för pastorerna är det upprop de tidigare gjort, i december 2014, som kom att kallas "pastorsuppropet".

Nu följs uppropet upp - och pastorerna konstaterar att utvecklingen i Sverige och även i Europa, nu snarare är sämre än 2014.

"Inför det kommande EU-parlamentsvalet har situationen inte blivit bättre, snarare sämre. I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken. Vi tänker på den retorik som Donald Trump och Viktor Orbán använder och den makt de utövar. I det kommande valet till Europaparlamentet finns stor risk att krafter som dessa får större inflytande", skriver pastorerna.

Gynnar destruktiva krafter

Pastorerna beskriver hur politiker utnyttjar människors rädslor och hävdar att "de ska rädda sina egna länder och Europa genom att bygga murar".

Vidare konstateras i artikeln att samtalsklimatet blivit sämre, med växande näthat och rasism som sprids genom sociala medier. Pastorerna kritiserar användandet av begreppet "massinvandring" och betonar att de 600 000 flyktingar som kommit till Europa det senaste året bara är "några få procent av världens totala antal flyktingar". Man varnar för en hårdare samtalston, eftersom den bara "gynnar destruktiva krafter" som försöker "skada och bryta ner tilliten i samhället".

Här i Sverige har SD:s framgångar pressat andra partier att kraftigt bromsa invandringen, skriver pastorerna. I dag är också tidsbegränsade uppehållstillstånd "huvudregel" och familjeåterföreningar har blivit svårare.

"Vi hoppas nu på att den nuvarande regeringen lever upp till januariavtalet och inför lättnader i migrationspolitiken", skriver pastorerna.

Kritiserar Migrationsverket

Situationen för konvertiter tas också upp. Migrationsverket får kritik för sitt sätt att hantera fall där konvertiter är utsatta för livsfara om de tvingas återvända till sina hemländer.

"Vi har starka invändningar emot Migrationsverkets hantering och bedömning av konvertiter", säger pastorerna i uppropet.

Till sist manar uppropet till att inte bara se avigsidorna med invandring. Att ständigt se problem drabbar "främst alla de skötsamma invandrarna". Kyrkorna har varit och är goda mötesplatser, säger undertecknarna, och man hoppas att kyrkor i samverkan med övriga samhället får möjlighet att "fortsatt verka för att invandrare lär sig förstå det svenska samhället".

Men, skriver de, "en satsning på integration måste gå hand i hand med en generös migrationspolitik, där rätten att söka asyl och få en rättssäker behandling aldrig får sättas på undantag".

Stefan Swärd, pastor i Evangeliska Frikyrkan och Sven-Gunnar Hultman, pastor inom Pingströrelsen, står som författare till debattartikeln. Den har undertecknats av pastorer och ledare från en bred frikyrklighet, där i stort sett samtliga kyrkor och samfund finns representerade.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig