Nyheter

Svenska kyrkans uppmaning till EU: Skapa lagliga vägar för migration

Svenska kyrkan uppmanar justitieminister Morgan Johansson (S) och hans ministerkollegor i EU att omvärdera de senaste årens migrationspolitik.

1 av 2

EU:s inrikes- och justitieministrar möts under torsdagen och fredagn i Helsingfors för ett informellt ministermöte, där unionens gemensamma värden och rättsstatsprincipen diskuteras. Inför justitieministrarnas möte, som hålls i dag, fredag, har Sveriges justitieminister fått ett brev från Act Svenska kyrkan, som är namnet på kyrkans internationella verksamhet.

Läs även | Så ser framtiden ut för svensk migrationspolitik

Rätt till värdigt liv

"Gud har skapat varje människa i sin avbild och gett hen rätten till ett värdigt liv. Det är därmed vår och staters skyldighet att främja, respektera och skydda varje persons värdighet och rätt till liv oavsett personens bakgrund, nationalitet, etnicitet, kön, sexuella läggning, tro eller övertygelse. Detta innebär också att söka de bästa humanitära och rättighetsbaserade lösningarna för personer i utsatta situationer", skriver Svenska kyrkan i brevet.

Fem åtgärder

Morgan Johansson och hans europeiska kollegor uppmanas "att omvärdera den diskurs och inriktning som drivits under senaste åren gentemot människor som försöker ta sig till Europa oavsett om det rör sig om migranter, asylsökande eller flyktingar".

Brevet till justitieministern är en förkortad version av ett längre brev på engelska som de tre europeiska nätverken Act Alliance EU, CEC och CCME – som Svenska kyrkan ingår i – har skrivit till de europeiska ministrarna inför det informella ministermötet i Helsingfors.

Både Svenska kyrkans och de tre nätverkens brev avslutas med fem konkreta åtgärder som EU:s institutioner uppmanas att vidta. En av åtgärderna är att skapa lagliga vägar för migration, en annan att evakuera migranter och flyktingar från Libyen.

Finland är sedan 1 juli ordförandeland i EU:s ministerråd och arrangerar därför regelbundet ministermöten för unionens ministrar fram till årets slut. Därefter tar Kroatien över ordförandeskapet.

Läs även | SKR: "Vi agerar på kyrkornas uppdrag"

---

Fem åtgärder som Svenska kyrkan och nätverken Act Alliance EU, CEC och CCME kräver av EU

  • Upprätta en sök- och räddningsoperation och stoppa kriminaliseringen av civilsamhällesorganisationer och andra som räddar liv.

    Upprätta en EU-beredskapsplan för landstigning och omfördelning av de som räddas på havet.

    Avsluta samarbetet med Libyen och andra grannländer som bedöms som osäkra av UNHCR.

    Skapa lagliga vägar för migration.

    Evakuera migranter och flyktingar från Libyen.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig