Nyheter

Han ville inte trycka "gay pride"-tröjor – nu åtalas han i HD

2012 vägrade den kristne amerikanske grafikern trycka gay-vänliga tröjor och hänvisade till andra företag. Då åtalades han för diskriminering. Nu har fallet nått Högsta domstolen.

I fredags inleddes muntliga förhandlingar i processen mot grafikern, skriver katolska tidskriften Signum. Advokaten Jim Campbell, som försvarar grafikern Blaine Adamson, menade i sitt försvarstal att Adamsons grundläggande friheter har kränkts.

"Rätten att få avgöra vilka ideer man ska uttrycka är en grundläggande fri- och rättighet. Den regionala människorättskommissionen kränkte denna frihet när den menar att Blaine Adamson ska vara tvungen att trycka tröjor med ett budskap som går emot hans religiösa övertygelse", sa Campbell, som även representerar organisationen Alliance Defending Freedom.

Det var 2012 som den kristne företagaren fick en fråga om att trycka t-shirts med reklam för en Pride-festival i Lexington i Kentucky. Han tackade nej, och hänvisade till sin kristna tro.

"Mångfaldsträning"

Han gav också förslag på andra företag som skulle kunna ta sig an beställningen. Bakom beställningen stod Gay and Lesbian Services Organization (GLSO), en amerikansk motsvarighet till svenska RFSL. GLSO beslutade kort därefter att anmäla Adamson för diskriminering.

Två år senare, 2014, beslutade den regionala människorättskommissionen i Lexington att Adamson genom sitt svar hade brutit mot antidiskrimineringsstadgan. Adamson skulle tvingas trycka tröjor i efterhand och också tvingas genomgå en statlig "mångfaldsträning". Men Adamson vägrade, och vann sedan mot motståndarna i tingsrätten, år 2017. Tingsrätten menade att Adamson inte behövde tvingas trycka tröjor med budskap som kolliderade med hans kristna tro.

Nu har fallet alltså nått HD. GLSO menar att Adamsons svar till dem visar att han diskriminerar människor, och man menar att Adamsons företag Hands on Originals utövar censur. Men Adamsons försvarare hävdar, att Adamsons företag "levererar till vilken beställare som helst" – men inte trycker vilka budskap som helst. Därmed har han inte diskriminerat grupper eller enskilda personer.

Stöd från lesbiska kvinnor

Amerikanska kristna nyhetswebben CBN skriver att två lesbiska företagare har ställt sig bakom Adamson, Kathy Trautvertter och Diane DiGeloromo. De äger företaget BMP T-shirts och säger att de kan "se hans sida av saken", eftersom de själva inte skulle kunna tänka sig att trycka eller skapa "anti-gay-t-shirts".

De båda kvinnorna säger att de förstår att deras ställningstagande kan orsaka huvudbry inom HBTQ- kretsar, men att de anser att det handlar om en "mänsklig" fråga.

Adamsons försvarare Jim Campbell sa inför fredagens förhandlingar att HD borde följa tingsrättens domslut, eftersom amerikaner inte ska tvingas trycka sådant som går emot deras övertygelse.

"Amerikaner måste alltid ha rätten att neka att uttrycka ideer som går emot deras samvete", sa han. "Blaine Adamson levererar till alla människor, men han kan inte trycka vilka budskap som helst. Han har en grundlagsskyddad rättighet i amerikansk lag att göra det."

Fler artiklar för dig