04 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Regeringen säger nej till slöjförbud

Nyligen sa Moderaterna att de vill ha en utredning om förbud mot slöja i förskola och grundskola. Nu svarar regeringen att en utredning inte är aktuell.

Regeringen säger nej till att utreda slöjförbud. Utbildningsminister Anna Ekström säger att ett slöjförbud inte är en lösning på hedersproblematiken.

Utbildningsminister Anna Ekström säger i en intervju i Dagens Nyheter att hon inte anser att ett slöjförbud är en lösning på en eventuell hedersproblematik.

– Jag vill inte att någon kvinna ska tvingas att sätta på sig en slöja. Och jag vill absolut inte att skolan ska medverka till att flickor eller kvinnor får påtryckningar om att bära olika former av religiösa plagg, till exempel slöja. Men religionsfriheten är oerhört viktig i Sverige, och det är ett väldigt stort steg att tvinga kvinnor som vill ha slöja att ta av den, säger ministern till tidningen.

Läs även | M backar: Vill inte se förbud mot kors

Anna Ekström säger att hon inser att det är "otroligt svårt" att skilja på kvinnor som vill och som inte vill ha slöja, men att de åtgärder som samhället bör sätta in ska rikta sig mot dem som tvingar kvinnor och flickor. Hon betonar också skolans roll och säger att arbetet mot hedersförtryck ska stärkas i skolan.

– I Sverige är jämställdhet ett viktigt mål. I Sverige ska läroplan och skollag gälla lika för pojkar och flickor.

Ministern säger att det är "oacceptabelt" att skolpersonal - vilket det finns uppgifter om - ibland har agerat som föräldrars förlängda arm och tvingat på förskolebarn slöjor. Samtidigt betonar hon att det i Sverige enligt Europakonventionen finns ett starkt skydd för religionsfriheten.

– Vi har sett i Malmö att judar inte vågar bära religiösa symboler av rädsla för att bli utsatta. Ingen människa ska behöva vara rädd för att bära till exempel Davidsstjärnan. Den rätten vill jag verkligen värna.

Läs även | Tanklöst M-utspel om religiösa symboler

Läs även | SD-kommun vill införa "klädpolicy mot kvinnoförtryck"

Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter