Nyheter

SD-motion: Skriv i Sveriges grundlag att vi är en sekulär stat

Religion är att betrakta som historia, nu är det dags att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen. Det menar två SD-politiker, bland annat Markus Wiechel, partiets utrikespolitiska talesperson.

Motionen från de båda riksdagsledarmötena Markus Wiechel och Lars Andersson vill inte bara justera grundlagens text om Sveriges religiösa hemvist, utan de vill också att regeringen ser till att begreppet religionsfrihet även innefattar frihet från religion.

Förslaget att skriva in att Sverige är sekulärt i grundlagen lägger de i en motion under den allmänna motionstiden, och de skriver att förslaget "rimmar väl med svenskarnas generella vilja, då vi räknas som ett av världens mest sekulära länder."

Religion är historia

De båda SD-politikerna resonerar att Sveriges kristna kulturarv är viktigt och därmed betyder också kristna värderingar något för vårt samhälle. De vill också att Sverige ska visa respekt för sitt hedniska arv.

"Men religionen som sådan är till stor del att betrakta som historia", konstaterar de båda politikerna.

Tro mot vetenskap

I sin motion ställer de också tro mot vetenskap, där de menar att tro är en övertygelse medan vetenskap är fakta.

"Trots att de allra flesta håller med om att det är på detta vis har religionen i dag fått en särställning i samhället", menar de båda politikerna.

De fortsätter med att kritisera religioner som i detalj styr människors liv, där vissa religioner påstås ha en mer offensiv framtoning än andra. I motionen menar de att det sekulära samhället vid flera fall tvingats vika sig för enskilda trosuppfattningar, och de tycker att de är problematiskt att särbehandling på grund av religion vid flera tillfällen landat hos diskrimineringsombudsmannen.

"Religion är en privatsak, men när religion blir politik så är den inte längre en privatsak, då angår det alla. För ett sekulärt land som Sverige är det oerhört viktigt att politik och religion hålls åtskilt i lagstiftningen" står det i motionstexten.

Vi har religionsfrihet

I dag finns det inget skrivet i grundlagen som klargör vilken religiös status Sverige har, bara att vi har religionsfrihet. Det är en mänsklig rättighet som ofta går under namnet religiös- och övertygelsefrihet för att markera att det handlar om att alla ska ha rätt att tycka och tänka vad man vill om religion.

Men de båda SD-politikerna tycker ändå att ett förtydligande behövs att religionsfrihet även innefattar frihet från religion, nu uppmanar de regeringen att komma med förslag på hur detta ska gå till.

Fler förslag

Över 3 000 motioner har kommit in under den allmänna motionstiden, vilket är ett tillfälle där enskilda riksdagsledamöter får presentera egna politiska förslag. De flesta motioner avslås av riksdagen, men ett och annat förslag bär frukt och letar sig senare in i lagstiftningen.

En rad motioner som berör religion på ett eller annat sätt har lämnats in och de båda SD-politikerna som vill ha en sekulär stat har också motionerat om att stoppa statliga bidrag till trossamfund som inte har någon koppling till det svenska kulturarvet. Markus Wiechel, som även är SD:s utrikespolitiske talesperson, har även motionerat om att Muslimska brödraskapets närvaro i Sverige bör utredas.

Tillsammans med SD:s partisekreterare Richard Jomshof föreslår han också ett svenskt importförbud för halal- och kosherkött. Redan i dag är dessa båda slaktmetoder förbjudna enligt svensk lag.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig