Nyheter

Katolska biskopar vill att påven definierar en ny synd: ”ekologisk synd”

Tonen i debatten har varit hög runt det tre veckor långa biskopsmötet om Amazonas. I ett avslutande dokument definierade biskoparna en ny synd, ekologisk synd, som ”går emot Gud, vår nästa, samhället och vår miljö”.

1 av 3

Tre frågor har stått i centrum under det tre veckor långa mötet om Amazonas: urbefolkningens rättigheter, ekologiska aspekter och hur kyrkan ska kunna nå ut till avlägsna delar av landet.

Biskoparna var i stort sett eniga om det 33-sidiga slutdokument som nu antagits. De tre frågor där det blev mest debatt var frågan om kvinnliga diakoner, frågan om ordination av gifta präster och det eventuella skapandet av en särskild kyrklig rit för Amazonas befolkning, skriver CathNews.

Men biskopsmötet har också fått fart på debatten utanför kyrkans väggar, och har bland annat fått Brasiliens ledare Jair Bolsonaro att anklaga katolska kyrkan för att vara vänstervriden. Bolsonaros kritik har framför allt gällt kyrkans engagemang för ekologi och miljöfrågor, samt engagemanget för urbefolkningens rättigheter.

Påven kritiserar regnskogsskövling

På söndagen höll påve Franciskus en mässa och där var han skarp i sin kritik av skövling och rovdrift i Amazonas, en rovdrift som har drabbat en redan pressad urbefolkning hårt.

"Under denna synod har vi haft nåden att få lyssna på de fattigas röster och höra deras reflektioner om den otrygghet de upplever när deras liv hotas av en utvecklingsmodell som bygger på rovdrift", sa Franciskus i Peterskyrkan i Rom.

Vill öppna för kvinnor

Slutdokumentet är framför allt ett upprop för ökat globalt ekologiskt ansvarstagande när det gäller Amazonas. Synoden har varit ett "nödrop från de människor som lever i Amazonas", skriver katolska tidskriften Signum. Amazonas öde berör inte bara urbefolkningen, skriver Signum, utan regnskogens öde påverkar oss alla som bor på jorden. Signum konstaterar: "Dör Amazonas, så dör också resten av världen".

En av de frågor som väckt mest uppmärksamhet under synodens avslutande dagar var frågan om kvinnliga diakoner. Där sa biskopsmötet att man vill öppna för kvinnor att bli diakoner i katolska kyrkan. Ordet "deaconness" (kvinnlig diakon) är "ett nytt ord i katolska sammanhang" säger Vatikanens egen tv-kanal EWTN Vatican i en kommentar. Slutdokumentet föreslår att det ska tillsättas en teologisk kommission för att utreda frågan, och påven sa på lördagskvällen i ett tal att han tänker tillsätta en sådan kommission.

Slutdokumentet har också en positiv inställning till att gifta män i undantagsfall ska kunna vigas till präster. Påven kommenterade dock inte denna ganska kontroversiella fråga under sitt tal på lördagskvällen.

Men det kanske viktigaste resultatet av biskopsmötet var alltså att det 33-sidiga slutdokumentet blev ett starkt upprop för miljömässigt ansvarstagande, mot skövlingen av regnskogen, och ett upprop för urbefolkningens rättigheter.

Behöver göra upp med ego-dyrkan

Påven skrädde inte orden när han i sitt tal beskrev hur människor i Amazonas-regionen förtryckts under denna rovdrift i regionen, och berövats sin kultur, sin identitet och sin framtidstro. Här fanns också en självkritisk ton när han talade om att även kyrkan funnits på förtryckarlistan.

"Hur många gånger har inte de fattigas röster inte lyssnats på, även inom kyrkan, för att de är obekväma", sa Franciskus, och sa att vi – likt den självgoda farisén i Lukasevangeliet – behöver göra upp med den dyrkan av egot, självcentreringen, som ligger bakom skövling, rovdrift och förtryck.

Påven sa i sitt tal på lördagskvällen att det nu krävs en ekologisk omvändelse för att rädda miljön för kommande generationer, och han pekade på svenska Greta Thunberg som en av de unga som visar vägen och ger oss hopp.

Definierade ny synd

Under biskopsmötet definierades till och med en ny synd, "ekologisk synd", skriver CathNews. Synden beskrivs som ett handlande eller en underlåtenhet som "går emot Gud, vår nästa, samhället och vår miljö".

I dokumentet beskriver biskoparna vilken effekt "ekologisk synd" får: "Det är en synd mot framtida generationer och består i vanor och ett agerande som förorenar och förstör harmonin i miljön", skriver biskoparna, som också talar om att denna synd bryter mot rättvisan och mot den ömsesidighet och den solidaritet som bör råda mellan människor.

"Evangeliet ger oss kraft"

Kardinal Cristoph Schönberg, en av medlemmarna i synodens ledningsgrupp, förklarade i en intervju att det handlar om en omvändelse, och att tron ger kraft till den stora omställning som krävs:

"Det handlar om en omvändelse, ett nytt sätt att tänka kring dessa frågor. Vi måste exempelvis ha ett ekonomiskt system som är hållbart i längden. Det krävs att vi är beredda att avstå och minska vår konsumtion. Evangeliet kan ge oss kraft och motivation att börja tänka på detta nya sätt", sa han.

Gudstjänsten i Peterskyrkan var den officiella avslutningen på det tre veckor långa biskopsmötet, som samlat 185 röstberättigade från Amazonas-området. Synodens slutdokument är av rådgivande karaktär. Detta dokument kommer sedan att följas upp av påve Franciskus, som har sagt att han kommer att ge ut ett så kallat post-synodalt dokument som förhoppningsvis blir klart innan årets slut. Detta post-synodala dokument får status av officiellt kyrkligt ställningstagande, skriver Signum.

Läs mer Katolska biskopar vill att påven accepterar gifta präster

Fler artiklar för dig