25 september 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Lewi Pethrus kan få gata uppkallad efter sig

Kristdemokraterna i Sundbyberg vill att den gata i hemkommunen som nu har namnet Karlavägen byter namn till Lewi Pethrus väg. I sin motion skriver kristdemokraterna att de vill uppmärksamma att "en av 1900-talets mest inflytelserika svenskar" bodde i just Sundbyberg.

1 av 2

I motionen till kommunfullmäktige framhåller motionärerna Marcus Jonsson, Maria Bohman Kreij och Paulos Abraha Desta pingstledarens stora inflytande i svenskt samhällsliv.

"När tidningen Expressen inför millennieskiftet listade de 100 personer som haft störst inverkan i Sverige under 1900-talet, placerades Lewi Pethrus på fjärde plats", skriver de.

"Inspirationskälla"

– Lewi Pethrus hade enkel bakgrund i arbetarklassen och som vallpojke på Vargön, men år 1973 blev han för sina förtjänster i samhället tilldelad Vasaorden av kungahuset. Ser man till vad Lewi Pethrus gjorde är det tydligt att en enskild människa kan ha stor påverkan. Just denna insikt kan tjäna som en inspirationskälla för andra, säger Marcus Jonsson, gruppledare för kristdemokraterna, i ett pressmeddelande.

Kristdemokraterna framhåller att Lewi Pethrus gjorde många insatser för fattiga, hemlösa och utslagna människor. "När Lewi Pethrus inför sin 90-årsdag fick frågan vad han värderade högst av allt han gjort, svarade han: `De nödställda människor jag hjälpt på fötter - det är det största av allt´", skriver Kd i sitt pressmeddelande.

Lewi Pethrus filantropiska arbete för människor i missbruk finns kvar än i dag under namnet LP-verksamheten. Lewi Pethrus engagerade sig också i förlagsverksamhet, tidningsutgivning och i politiken. Lewi Pethrus bodde under en tid i Sundbyberg och just vid Karlavägen i Duvbo, den väg som KD önskar nu ska namnges efter pingstledaren.

Praktiskt att byta

Kd menar att det också vore praktiskt att byta namn på Karlavägen, eftersom det finns många vägar med just detta namn i kommunerna runt omkring. "Karlavägen" finns i Stockholm, Sollentuna, Vallentuna, Tyresö, Lidingö och Botkyrka och alltså också i Sundbyberg. Ett namnbyte är därför "klokt att överväga för att undvika förväxlingar som kan uppstå exempelvis om någon ringer efter ambulans", skriver motionärerna.

Läs också Svenska platser som uppkallats efter kristna profiler

Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar