Nyheter

Caritas: EU:s ledare måste agera nu

"Flyktingar får inte ses som ett säkerhetshot; de är individer som befinner sig i en sårbar situation och de behöver vår hjälp". Det säger katolska hjälporganisationen Caritas, som nu manar de EU-ledare som ses i veckan att ingripa när det gäller den kaotiska situationen vid gränsen mellan Turkiet och Grekland.

Under veckan har bilder kablats ut över världen som visar desperata flyktingar längs taggtrådsstängsel vid gränsen mellan Turkiet och Grekland. När president Erdogan meddelade att han tänkte öppna gränsen mot Europa, strömmade flyktingar mot Grekland i hopp om att komma in i Europa. Men ett redan ansträngt Grekland ville inte släppa in dem. Många både fryser och hungrar vid gränsen, bland dem barnfamiljer.

"Får aldrig mötas med tårgas"

Caritas Europa går nu ut med en uppmaning riktad till de EU-ledare som möts med anledning av läget.

"Den fruktansvärda och desperata situationen som rått under de senaste dagarna vid gränsen mellan Turkiet och EU kräver ett snabbt och humant ingripande", skriver Caritas.

Gränsen mellan Grekland och Turkiet, markerat med rött på kartan.

Gränsen mellan Grekland och Turkiet, markerat i rött. 

Caritas manar EU-ledarna att säkerställa att flyktingar behandlas på ett värdigt sätt. Det gäller både de flyktingar som landvägen söker sig mot Grekland och de som nu flyr över havet och hamnar på de grekiska öarna, säger Caritas.

"Människor som söker skydd i Europa måste alltid behandlas med värdighet och respekt, och de får aldrig mötas av tårgas, vapen eller hat. Europa måste stå upp för sina kärnvärden som handlar om solidaritet och mänskliga rättigheter", skriver Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa.

Grekland behöver hjälp

Caritas manar EU-ledarna att hjälpa migranter på plats med förnödenheter. Samtidigt måste EU, skriver de, försöka få till en gemensam och hållbar plan för flyktingpolitiken. Här behövs stöd från de andra EU-länderna, eftersom Grekland inte ensamt kan klara av att ta hand om de tiotusentals migranter som nu kommer, betonar Caritas. Därför behövs en plan för vidarebosättning och omfördelning av flyktingar i Europa.

Enligt UNHCR finns i dag 40 000 flyktingar på de grekiska öarna, i läger som är avsedda att härbärgera 6 000. Caritas manar både EU-ledarna och hjälporganisationer att bistå dessa människor. "Låt oss inte glömma att över 12 miljoner människor har flytt efter krig och förtryck i Syrien sedan 2011. Det är hög tid att dessa människor får möta mänsklighet och fred", skriver Caritas.

Fler artiklar för dig