Nyheter

Tyska biskopar: Kyrkan medskyldig till nazistiska krigsbrott

För första gången erkänner Katolska kyrkan i Tyskland officiellt att dess biskopar var medskyldiga till nazisternas krigsbrott.

Romersk-katolska kyrkan i Tyskland medger nu officiellt sin ”delaktighet” i andra världskriget. I en rapport från biskopsrådet slås fast att kyrkans biskopar gjorde sig medskyldiga till kriget, rapporterar Times.

Biskoparna bär ett ansvar genom att de inte tydligt uttalade sig mot kriget, och genom att de flesta stod bakom den nationella viljan att segra, sägs det i rapporten, som fortsätter:

”Biskoparna kanske inte delade nazisternas rasideologiska rättfärdigande av kriget, men deras ord och deras bilder stöttade både soldater och regimens hanterande av kriget, då de lade till en känsla av syfte med kriget”.

Drevs av nationalism

Katolska kyrkans prästerskap i Tyskland har i årtionden brottats med frågan om kyrkans roll under nazisttiden, men något officiellt erkännande av att kyrkan som institution gjort fel har man aldrig uttalat, konstaterar Times.

Enligt rapporten uppmanade de flesta biskoparna sina anhängare att stötta regimen, motiverade av nationalism, antikommunism och en vilja att undvika konfrontation med nazisterna. Vatikanen fördömde Hitlers raslagar 1937, men till stor del stödde kyrkans biskopar i Tyskland Hitlers utrikespolitik. När Hitler fyllde 50 år 1939 flaggade katolska kyrkor med nazistflaggor och bad om beskydd för ”führern och riket”.

– Det finns ingen anledning att dölja att det här inte är någon lätt uppgift för oss, sa biskop Georg Bätzing, ordförande för den tyska biskopskonferensen, när rapporten presenterades, skriver Times.

"Lära av historien"

– Vi vet att det inte klär oss att inta rollen som domare och jury över våra föregångare. Ingen generation är fri från omdömen och fördomar som är formade av sin tid. Men de som kommer efter måste konfrontera historien, för att lära av den, sa Bätzing.

Rapporten presenterades bara dagar efter att Washington Post uppmärksammat att Pius XII, påve under andra världskriget, tidigt fick kännedom om nazisternas massmord på judar. Han valde trots det att dölja informationen för USA, efter att en medarbetare sagt att det inte gick att lita på judar och ukrainare, som var påvens källor.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig