Nyheter

"Man går tillbaka i tiden och försöker förstå hur folk levde"

Jonas Bergsten firade “dammig men spännande” semester vid utgrävning i Israel

Jonas Bergsten har nyligen kommit hem från Tel Burna i Israel – en ort som tack vare resultat från utgrävningar nu klassas som identisk med Bibelns Livna.
– I de flesta bibelkommentarer står det ‘okänd plats’. Men från 2015-2016 säger man nu att det högst troligen är den bibliska staden Livna, säger han.

Få av svenska semesterfirare skulle nog drömma om att gå upp före fem på morgonen. Men det är då – innan solen blir för stark – som dagarna börjar för teamet på 60 personer som arbetar med utgrävningarna i Tel Burna, 6-7 mil sydväst om Jerusalem. Tel står för ‘kulle’ och uppe på toppen ser man det land som var filistéernas land och Tel Safir, staden som Goliat kom från, berättar Jonas Bergsten.

– Det är väldigt varmt i Israel nu, därför börjar man klockan fem. När man kommer till utgrävningen ser man solen gå upp över de judiska bergen, och man ser Jerusalem. Det är väldigt häftigt.

Tel Burna/Livna

Bodde i en kibbutz

Jonas kom hem förra helgen, efter en veckas arbete med utgrävningar i Tel Burna. Olika universitet står bakom projekten, men under utgrävningarna tar man också emot människor som inte har studerat arkeologi. Det finns ett femtiotal olika utgrävningar runt om i Israel där man kan ansöka om att vara med, säger Jonas Bergsten.

– En del som läser teologi är med för att få känslan för sitt ämne. Själv blev jag intresserad av utgrävningarna genom mitt arbete.

Jonas Bergsten leder till vardags arbetet med “Svenska Kärnbibeln”, en utvidgad bibelöversättning där det finns gott om hänvisningar till arkeologi och utförlig fakta om Israel som det såg ut på Bibelns tid. Jonas har också en deltidstjänst i Equmeniakyrkan Holmedal/Blomskog och bor med sin fru Liselotte i Lilla Sundsbyn mitt i värmlandsskogarna.

Senaste veckan har han dock tillbringat i en blå liten stuga i den stugby som tillhör kibbutzen närmast Tel Burna. Där bor de som tillsammans gräver, tvättar lerskärvor och samtalar om det de finner.

– Jag har inte varit med på utgrävningar tidigare. Första dagen tyckte jag det var spännande att hitta första lerskärvan. Sedan insåg jag att man får hinkar av lerskärvor varje dag! säger Jonas och skrattar.

Skärvor måste tvättas

Men att hitta lerskärvor, benrester eller delar av byggnader är bara första steget på en lång process. Fynden ska sorteras, skärvorna tvättas, torkas och sedan analyseras. Sedan kan man börja leta efter eventuella inskriptioner. Det tar tid innan ett fynd ger säker kunskap, förklarar han.

Sektionen, som grävs ut 10 centimeter i taget, fotas och man bygger upp en 3D-modell så att allt dokumenteras. Innan fotograferingen måste allt borstas, och deltagarna själva blir verkligen dammiga av det hela, berättar Jonas Bergsten.

Tel Burna/Livna

Utgrävningarna pågår ofta i fyra veckor på varje plats under sommaren. Jonas Bergsten valde vecka två, eftersom vecka ett innebär förarbete med att sätta upp tält och komma i gång – och vecka fyra packar man ihop. Vecka två och tre blir alltså de veckor där det är som mest fokus på grävande och det är då “nya” fynd görs.

Vilket fynd var mest spännande under din vecka?

– Vi hittade en sten med ett hål i som man använde för att blåsa i en ugn. Detta visar att man hade lokal kopparsmed i Livna. Ett annat fynd var en lerskärva med en inskription på. Sista dagen hittade vi stenar i en rad, som verkade bilda en mur eller vägg till ett hus. Jag tror att detta att få vara med och hitta muren var mest spännande i år.

När man gräver använder man först grövre verktyg, sedan finare. Det går allt långsammare.

– Man hittar olika lager vid grävningen. När vi grävde fram muren kom först ett område som var orange – det beror troligen på att det var en mur av lertegelsten som kollapsat inåt, säger Jonas Bergsten.

Hittade en liten hästfigur

Ett annat fynd från Livna som är mycket spännande är en liten figur föreställande en häst. Men den hittades inte i år, utan 2019. Först i år har man kunnat gå igenom det som hittades då, eftersom det är så mycket material att processa och dokumentera.

Tel Burna/Livna. Häst - leksak eller kultiskt förmål_grävds fram 2019 men analyserades nu i år 2022

– Hästen hade av misstag då hamnat i en ‘benpåse’. Men nu ska den analyseras mer av experter och kommer att bli en stor nyhet om 1-2 år när rapporten publiceras. Troligtvis är den en leksak, eller ett kultiskt föremål avsett för någon avgud. Det var speciellt att få hålla i den. Den hade svarta ögon, säger Jonas Bergsten.

Alla som deltar i utgrävningarna får också vara med på de föreläsningar som hålls kvällstid. En kväll kom en doktorand i arkeologi och berättade om att man i dag kan analysera fingeravtryck från de lerkärl som använts. Dessa fingeravtryck från kärlens insida kan berätta om krukmakarens ålder och kön.

– När man analyserade kärlen från Livna visade det sig att en majoritet av kärlen från Livna var gjorda av män som varit från 30 år och uppåt. Dock hade vissa också fingeravtryck från tonåringar, vilket troligtvis tyder på att den personen var en lärling. På utsidan hittades också ibland avtryck av barn. Man kan tänka sig ett scenario där barnet petat på kärlet, och fått en tillsägelse av sin pappa!

– Kring det kananeiska avgudatemplet hade de flesta figuriner och speciella religiösa föremål kvinnliga avtryck. Varför vet man inte, men förhoppningsvis kommer liknande analyser från andra utgrävningar att hjälpa till att ge mer data.

Tel Burna/Livna

Inga grisben i Livna

Fynd som dessa kan ge ledtrådar om hur människor levde vid denna tid. På goda grunder man kan man också tro att Livna var judiskt, eftersom man inte har hittat några grisben här, men däremot ben från fiskar, får, getter och kor. Medan man på andra ställen har funnit även grisben.

– Man går tillbaka i tiden och försöker förstå hur folk levde. Man kan aldrig med hundra procents säkerhet säga hur det var, men det är en massa pusselbitar som läggs, säger Jonas Bergsten.

Han säger att det är extra roligt när utgrävningarna bekräftar det som Bibeln berättar om. Som till exempel när det stod klart att Tel Burna verkligen är Bibelns Livna. Det är de flesta arkeologer överens om nu. Själv skulle Jonas Bergsten gärna återvända till Israel och delta i fler utgrävningar.

– Alla skulle kanske inte kalla det semester, det är ett ganska hårt arbete. Men för mig var det semester – en dammig semester, men spännande!

---

Fakta: Livna nämns flera gånger i Bibeln

  • Livna förekommer på sammanlagt ett 15-tal ställen i Gamla testamentet, bland annat i Jos. 10:29.
  • Livna ligger i Juda område, 7 mil söder om Ben Gurion-flygplatsen.
  • ‘Tel’ är en arkeologisk term för en höjd som uppstått genom upprepad bosättning. Den byggs gradvis upp av raserade hus och avfall från generationer av människor som bebott samma plats.

---

Fler artiklar för dig