Nyheter

Vattenföroreningar ska bekämpas på platsen där Jesus döptes

Israel och Jordanien vill försöka rädda den kraftigt förorenade och uttorkande Jordanfloden. De båda länderna har på FN:s klimatmöte kommit överens om att rehabilitera det bibliska vattendraget.

JERUSALEM. Jordan, en helig flod för stora delar av mänskligheten, är hårt drabbad av föroreningar och klimatförändringar. Den bibliska floden har under de senaste 50 åren förlorat 96 procent av sitt historiska flöde och hälften av sin biologiska mångfald, enligt en miljöorganisation.

Israel och Jordanien har nu beslutat att samarbeta för att rädda floden. Detta genom att stoppa utsläpp på båda sidor av gränsen, rena avloppsvatten samt uppmuntra hållbart jordbruk och lokal turism.

Floden går som en naturlig gräns mellan de båda länderna liksom mellan Jordanien och den av Israel ockuperade Västbanken där det bor runt 60 000 palestinier – men den palestinska myndigheten är inte en del av överenskommelsen.

Många turister och pilgrimer besöker floden där det bland annat finns två pilgrimsmål, nära Jeriko, på vardera sidan av gränsen som båda gör anspråk på att vara Jesu dopplats. Strax söder om Genesarets sjö ligger också en populär dopplats som besöks av många evangelikala pilgrimer.

Israels miljöminister Tamar Zandberg och Jordaniens vattenminister Mohammad al-Najar skrev under avtalet på torsdagen inom ramen för FN:s stora klimatkonferens COP27 i Egypten. De slår fast att “återställandet av floden kräver samarbete över gränserna”.

– En ren och frisk flod som är fri från skador kommer att ge hälsa och välstånd till alla som bor runt den och besöker den. Att rena föroreningarna, återställa vattenflödet och stärka de naturliga ekosystemen hjälper oss att förbereda oss inför klimatkrisen, säger Zandberg efter undertecknandet.

– Det här är ett avtal vi länge har väntat på. Det är viktigt för båda länderna, det här är en historisk flod av social och religiös vikt … nu är det tid att handla, säger al-Najar till den israeliska tidningen Haaretz.

Samarbetat kring vatten

Samarbete i vattenfrågor var en viktig del av fredsavtalet 1994 mellan Israel och Jordanien. Men kyliga relationer under senare år har försvårat möjligheterna att gemensamt öka vattentillflödet till Jordanfloden.

Det undertecknade avtalet avser den del av floden som flyter söder om Genesaret och rinner ut i Döda havet, saltvattenssjön på jordens lägsta punkt som håller på att torka ut eftersom den tillförs allt mindre vatten från Jordanfloden.

Miljöorganisationen EcoPeace – där israeler, palestinier och jordanier samarbetar – har i många år varnat för miljöförstöringen i och kring Jordanfloden.

Viktigt budskap

– Det här är ett viktigt budskap både för miljön och för att ge regional stabilitet till de hundratusentals människor som bor på båda sidor av floden. Floden har försummats i decennier, säger Gidon Bromberg, chef för EcoPeace i Israel som arbetar tillsammans med organisationens jordanska och palestinska chef, till Haaretz.

Han understryker att planen också kräver samarbete med den palestinska myndigheten och “fullt deltagande” av de 60 000 palestinier som lever i Jordandalen på Västbanken.

“Att rehabilitera Jordanfloden är en kritisk klimatåtgärd som kan hjälpa till att återställa 50 procent av den biologiska mångfald som gått förlorad på grund av decennier av förorening och avledning av sötvatten. Floden är helig för halva mänskligheten och kan ge välbehövliga arbetstillfällen i turism- och pilgrimsnäringen, särskilt för jordanier och palestinier”, skriver EcoPeace.

---

Fakta: Bibliskt vatten torkar ut

  • 96 procent av Jordanflodens vatten avleds för användning i hushåll och jordbruk av Israel, Syrien och Jordanien.
  • Obehandlat avloppsvatten, saltvatten och jordbruksavfall dumpas i floden av israeliska, jordanska och palestinska samhällen.
  • Detta har skapat ett ekologiskt sammanbrott, mer än 50 procent av Jordandalens biologiska mångfald har gått förlorad.
  • Döda havet håller på att torka ut på grund av minskande vatteninflöde från Jordanfloden och på grund av mineralutvinning på både den israeliska och jordanska sidan. Sjön sjunker cirka en meter om året.

Källa: EcoPeace Middle East

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig