Kyrkovalet 2021

Läs mer om Centerpartiet (C) i kyrkovalet

Som riksdagsparti behöver Centerpartiet inte någon större introduktion. De är numera ett av tre riksdagspartier som ställer upp i kyrkovalet, där de framför allt är en försvarare av nuvarande ordning.

Centerpartiet tog sig i förra kyrkovalet upp som tredje största aktör, med 14 procent av rösterna och 34 mandat på kyrkomötet.

Det kan mycket väl ha varit en Annie Lööf-effekt som låg bakom, då hon som partiledare valde att träda fram i slutet av valrörelsen under en tid då det gick mycket bra i den allmänna opinionen. Den som är van att höra centerpartister prata om vikten av liberala reformer blir nog lite besviken då de som nomineringsgrupp i kyrkopolitiken snarast får betraktas som en kraft som vill bevara den rådande ordningen. Den valfråga som de själva lyft fram som den viktigaste är att värna och stärka folkkyrkan. Att peka ut saker som de vill förändra är svårare, oftast handlar det då om mindre justeringar.

Centerpartiet driver dock på i frågor som har med miljö och flyktingar att göra. De har också en stark förankring runtom i landet och finns ofta representerade även lokalt på församlingsnivå.

I debatten om politiska partiers närvaro i kyrkan har C ofta hamnat något i skymundan av S och SD, som verkar ge större rubriker. Med tanke på alla resurser ett politiskt parti kan mobilisera, Centerpartiet är Sveriges i särklass rikaste parti, har de goda förutsättningar att locka många väljare. Underskatta heller inte Annie Lööf-effekten även detta kyrkoval.

Motioner från C inför årets kyrkomöte

Nio motioner har kommit in från centerpartister, i flera fall i samarbete med andra nomineringsgrupper. Störst uppslutning finns kring motionen om en ökad digitalisering och it-samverkan, med 13 namnunderskrifter, en motion som är ett stöd till de planer som redan skissats fram av kyrkostyrelsen. Några egna visioner om att göra stora förändringar lyser med sin frånvaro.

I övrigt har det kommit in förslag på att ge ökat stöd vid psykisk ohälsa och Centerpartiet vill också göra det lättare att studera till kyrkliga uppdrag på distans. Tillsammans med Posk vill de övertyga staten att mer pengar behövs i bidrag till det kyrkliga kulturarvet.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig