Föräldrar och barn

Råd till dig som är ledare för unga som mår dåligt

Ewa-Marie Kihlagård, ansvarig för Frälsningsarméns barn- och ungdomsarbete ger råd.

Bygg en god relation till barnens och ungdomarnas föräldrar eller vårdnadshavare.

Skapa utrymme för samtal med barn och ungdomar där ni tillsammans vågar beröra de stora existentiella frågorna.

Arbeta medvetet för att forma en trygg miljö utan prestation och stress där barn och ungdomar blir sedda, inkluderade och delaktiga. Var särskilt uppmärksam på barn och ungdomar som lever i utsatthet.

Förmedla meningsfullhet och hopp till en ung generation genom att låta "Guds stora berättelse" vara bärande i gemenskapen.

Fler artiklar för dig