Evolutionsteorin

Här samlar vi Dagens artiklar om evolutionsteorin.

Trovärdigheten för kyrkans budskap skadas om dess företrädare talade “nonsens om naturen”, skriver 17 forskare och teologer.

Vi bör vara försiktiga med att anpassa teologi och bibeltolkning till dagens vetenskapsmodeller, då vi vet att dessa byts ut ungefär vartannat årtionde, skriver 12 teologer, forskare och läkare.